|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Eximbank được chấp thuận tăng vốn thêm 2.459 tỷ đồng

18:42 | 12/09/2022
Chia sẻ
Eximbank được chấp thuận tăng vốn thêm 2.459 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 14.814 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Eximbank thực hiện tăng vốn điều lệ kể từ năm 2012.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm tối đa 2.459 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Eximbank thông qua.

Trước đó, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại của 5 năm từ năm 2017 đến năm 2021.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 245 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức tỷ lệ 20%, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu EIB sẽ nhận thêm 2 cổ phiếu mới. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến thực hiện trong năm 2022 sau khi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Sau khi hoàn tất tăng phát hành cổ phiếu chia cổ tức, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 12.355 tỷ đồng lên 14.814 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Eximbank thực hiện tăng vốn điều lệ kể từ năm 2012.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Eximbank lãi trước thuế hơn 1.900 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ và cao hơn 60% so với lợi nhuận cả năm trước của ngân hàng. Với mức lợi nhuận này, Eximbank đã thực hiện được 76% kế hoạch năm (2.500 tỷ đồng).

Tổng tài sản của khách hàng đạt 174.582 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm. Số dư nợ xấu của ngân hàng cũng tăng 4,3% so với đầu năm, ở mức 2.344 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn ở mức 1.852 tỷ đồng, chiếm 79% nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,96% ở đầu năm xuống còn 1,88% tính đến hết quý II/2022.

Huyen Vi