Nhà đất

Cung nhà ở vượt cầu nhiều lần, Quảng Ninh lệnh không đề xuất dự án mới

15:01 | 05/09/2019

Chia sẻ

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhu cầu nhà ở tại tỉnh này đang trong tình trạng cung vượt quá cầu nhiều lần, đây là một trong những lí do khiến một số dự án hạ tầng đang triển khai chậm tiến độ.
c3df5aa2_2167_432d_8ae2_16ca9c25cd82_fpyx

Tỉnh Quảng Ninh hiện đang triển khai 85 dự án hạ tầng khu đô thị, nhà ở. (Ảnh minh họa)

Báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai 85 dự án hạ tầng khu đô thị, nhà ở với tổng diện tích đất khoảng 1.979 ha, tương ứng với khoảng 43.800 căn hộ, ô đất ở.

Trong khi đó, dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với qui mô 3.186 ha, với 13,8 triệu m2 đất ở, tương ứng khoảng 99.000 căn hộ cũng đang chuẩn bị triển khai.

Như vậy, nhu cầu nhà ở đang trong tình trạng cung vượt quá cầu nhiều lần, đây là một trong những lí do khiến một số dự án hạ tầng đang triển khai chậm tiến độ.

Để khắc phục tình trạng trên cũng như giảm hiện tượng bong bóng bất động sản, để dành quĩ đất cho phát triển sản xuất, phát triển dịch vụ cũng như chỉ phát triển đô thị khi có nhu cầu đất ở thực sự và phát huy tối đa hiệu quả từ đất đai, ngày 28/8/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các địa phương rà soát lại tổng thể các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nhà ở trên địa bàn.

Mục đích để thống kê, đánh giá có số liệu về những căn hộ chưa được sử dụng, từ đó chủ động dừng đề xuất các dự án mới trên địa bàn.

Trên cơ sở thời gian thực hiện của qui hoạch chung của từng địa phương, từ đó ban hành quyết định chi tiết về lộ trình thực hiện đầu tư các dự án theo qui hoạch, công bố công khai để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đồng thời, không đề xuất đầu tư mới các dự án mà thực tế chưa có nhu cầu sử dụng được, làm hình thành các đô thị không có người ở gây lãng phí nguồn lực từ đất đai cũng như nguồn lực của xã hội và ảnh hưởng đến việc sửa chữa, cải tạo, xây mới nhà của nhân dân do vướng qui hoạch.

Đối với địa điểm qui hoạch các dự án khu đô thị, khu nhà ở có qui mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 3 ha tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở ngành, địa phương trên địa bàn thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Văn bản cũng yêu cầu Ban Quản lí khu kinh tế khẩn trương lập và điều chỉnh qui hoạch khu kinh tế Vân Đồn, Móng Cái; UBND các địa phương triển khai lập và trình duyệt qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, rà soát lại các qui hoạch chi tiết triển khai trên địa bàn có qui mô lớn, đối chiếu với qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; đề xuất quy mô, ranh giới nghiên cứu giai đoạn cho phù hợp với qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nhu cầu thực tế của địa phương.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các địa phương và đơn vị có liên quan khẩn trương lập, trình phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030 và Chương trình phát triển đô thị của các địa phương; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; tham mưu đề xuất UBND tỉnh.

Đồng thời, đôn đốc, giám sát các địa phương thực hiện việc rà soát và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng qui định hiện hành không để tình trạng phát triển nóng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Thu Hà