|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán APEC muốn chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu, giá tối thiểu 10.000 đồng/cp

16:44 | 26/04/2023
Chia sẻ
Theo Chứng khoán APEC, tổng số tiền dự kiến thu được 500 tỷ đồng khi hoàn thành đợt chào bán sẽ được cân đối để sử dụng cho mục các hoạt động tự doanh, dịch vụ tài chính - chứng khoán, cung ứng vốn cho hoạt động cho vay margin.

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC - Mã: APS), công ty dự trình cổ đông phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Tổng số tiền dự kiến thu được 500 tỷ đồng sẽ được cân đối để sử dụng cho mục các hoạt động tự doanh, dịch vụ tài chính - chứng khoán, cung ứng vốn cho hoạt động cho vay margin, đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Số cổ phiếu này bị bạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2023 - 2024.

Bên cạnh đó, Chứng khoán APEC cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 - 2024.  

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty trong 12 tháng với giá phát hành dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này cũng bị bạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Chứng khoán APEC đặt mục tiêu doanh thu đạt 860 tỷ đồng, gấp 2,04 lần kết quả thực hiện năm ngoái. Sau năm 2022 lỗ gần 450 tỷ đồng, công ty lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay đạt gần 230 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Chứng khoán APEC. (Nguồn: APS).

Thu Thảo