|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bộ Tài chính sẽ giám sát việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank

11:48 | 09/03/2021
Chia sẻ
Trong năm nay, Bộ Tài chính sẽ thực hiện giám sát gián tiếp việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ thanh toán trái phiếu đặc biệt.
Bộ Tài chính sẽ giám sát việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank - Ảnh 1.

Hội sở Agribank. (Ảnh: Báo Người Lao động).

Theo TTXVN, Bộ Tài chính cho biết sẽ thực hiện việc giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 tại hai bộ, ngành là Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Cụ thể, đối với NHNN, Bộ sẽ giám sát gián tiếp trong việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) từ thanh toán trái phiếu đặc biệt.

Tại Bộ Quốc phòng, Bộ sẽ giám sát trực tiếp đối với 2 doanh nghiệp là Tổng công ty 15 và Công ty TNHH MTV 16 có nguồn bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Với một số bộ, ngành như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ, Bộ Tài chính không lập kế hoạch giám sát do không nhận được báo cáo, các cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện giám sát theo quy định.

Về nội dung giám sát, Bộ Tài chính thực hiện giám sát theo nội dung như xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn để đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của việc đầu tư vốn; Việc quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp....

Về phương thức giám sát, đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (nguồn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp); Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát trực tiếp.

Đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (nguồn từ thanh toán trái phiếu đặc biệt), Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát gián tiếp.

Lê Huy