Tài chính

Sau kiểm toán, nợ có khả năng mất vốn BIDV tăng thêm 433 tỉ đồng, lợi nhuận nửa đầu năm giảm 95 tỉ đồng

22:22 | 06/09/2020

Chia sẻ

Sau soát xét, nợ nhóm 5 của BIDV tăng thêm 433 tỉ đồng so với báo cáo tự lập, lên 13.776 tỉ đồng. Lợi nhuận và tổng tài sản của ngân hàng cũng đồng thời giảm.
BIDV sau kiểm toán: Nợ có khả năng mất vốn tăng thêm 433 tỉ đồng, lợi nhuận giảm 95 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Quang Hưng)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 sau soát xét với một số thay đổi trong cơ cấu dư nợ cho vay, tổng tài sản và lợi nhuận so với báo cáo tự lập trước đó.

Sau soát xét, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) của ngân hàng giảm 432 tỉ đồng (tương đương 10,2%) xuống 3.806 tỉ đồng. Mặt khác, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng thêm 433 tỉ đồng (tương đương 3,2%) lên mức 13.776 tỉ đồng. Tính chung, tổng nợ xấu của ngân hàng tăng thêm 1 tỉ đồng so với báo cáo tự lập. 

Với tổng dư nợ cho vay không đổi, đạt gần 1.139.227 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức 2%.

Ngoài điều chỉnh cơ cấu dư nợ, kiểm toán cũng giảm tổng tài sản gần 314 tỉ đồng xuống 1.446.040 tỉ đồng từ mức 1.446.354 tỉ đồng trước soát xét. Tổng tài sản giảm chủ yếu do sự điều chỉnh xuống của các khoản phải thu và lãi dự thu.

BIDV sau kiểm toán: Nợ có khả năng mất vốn tăng thêm 433 tỉ đồng, lợi nhuận giảm 95 tỉ đồng - Ảnh 2.

Sự thay đổi cơ cấu dư nợ của BIDV trước và sau kiểm toán. (Nguồn: QT tổng hợp từ BCTC).

Song song với việc điều chỉnh cơ cấu dư nợ cho vay, kiểm toán cũng tăng chi phí trích lập dự phòng của BIDV trong nửa đầu năm thêm 219 tỉ đồng. Cùng với đó, một loạt các chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng như thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối,...cũng được thay đổi.

Kết quả, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đầu năm sau soát xét của BIDV giảm 95,3 tỉ đồng so với báo cáo tự lập, xuống 4.358,8 tỉ đồng, tương đương giảm 2,1%. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế giảm gần 89 tỉ đồng, còn 3.492,7 tỉ đồng.

Quốc Thụy