|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận của Vinamilk giảm còn 8.600 tỷ năm 2022

23:00 | 30/01/2023
Chia sẻ
Năm 2022 ghi nhận lợi nhuận sau thuế của Vinamilk về mức thấp nhất 7 năm và riêng lợi nhuận quý IV thấp nhất kể từ quý I/2018.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 15.069 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.869 tỷ đồng; giảm lần lượt gần 5% và 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lợi nhuận quý thấp nhất kể từ quý I/2018 tới nay.

Biên lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 38,8%; tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần là 25,1%, thấp hơn 199 điểm cơ bản so với cùng kỳ.

 Nguồn: HK tổng hợp.

 Nguồn: Vinamilk.

Trong cơ cấu doanh thu quý IV/2022, doanh thu nội địa đạt 12.800 tỷ đồngvới công ty mẹ đạt 11.381 tỷ đồng và Sữa Mộc Châu đạt 787 tỷ đồng.

Điểm sáng tăng trưởng nội địa đến từ các cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt (tăng trưởng cả năm trên 20%) nhờ gần 40 cửa hàng mở mới trong năm 2022 và kênh Khách hàng đặc biệt (tăng trưởng cả năm trên 10%) nhờ sự phục hồi của ngành du lịch, dịch vụ.

Kênh thương mại điện tử tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cả năm trên 30% dù mức đóng góp vào tổng doanh thu chưa đáng kể. Tính đến ngày 31/12/2022, hệ thống phân phối của Vinamilk đạt hơn 230.000 điểm trên toàn quốc, trong đó có gần 650 cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt.

Thị trường nước ngoài đem về 2.269 tỷ đồng bao gồm xuất khẩu đạt 1.088 tỷ đồng và các chi nhánh nước ngoài đạt 1.181 tỷ đồng.

Các chi nhánh nước ngoài tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng cho hoạt động kinh doanh quốc tế của Vinamilk trong quý IV/2022. Đối với Driftwood, doanh thu ghi nhận mức tăng trưởng trên 30% trong năm 2022 nhờ Driftwood đa dạng hóa thêm kênh phân phối để bù đắp cho kênh chủ lực trường học vẫn chưa phục hồi bằng mức trước COVID-19.

Ngoài ra, Driftwood duy trì được việc đưa một số sản phẩm của Vinamilk vào thị trường Mỹ. Đối với Angkormilk, doanh thu ghi nhận mức tăng trưởng trên 10% trong năm 2022 nhờ phát triển thêm sản phẩm mới và tăng cường hoạt động phân phối.

 

Lũy kế cả năm 2022, tổng doanh thu thuần đạt 59.956 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8.578 tỷ đồng, giảm lần lượt 1,5% và 19% so với 2021. Lợi nhuận ròng cả năm là 8.516 tỷ, giảm 19%. So với mục tiêu đề ra, Vinamilk chỉhoàn thành lần lượt 94% chỉ tiêu doanh thu và 88% kế hoạch lợi nhuận. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất 7 năm qua của Vinamilk.

Trong đó doanh thu nội địa, xuất khẩu, các chi nhánh nước ngoài đạt lần lượt 50.704 tỷ , 4.828 tỷ và 4.424 tỷ đồng.

EPS cả năm 2022 của Vinamilk là 3.632 đồng. Biên lợi nhuận thuần quý IV là 12,4% và cả năm là 14,3%.

 Nguồn: HK tổng hợp.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của Vinamilk cuối năm ngoái đạt 48.483 tỷ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản tiếp tục là khoản tiền, tiền gửi ngân hàng với giá trị 19.714 tỷ đồng, giảm 3.660 tỷ so với đầu năm. Số tiền gửi ngân hàng đã đem về cho Vinamilk 1.198 tỷ đồng tiền lãi năm 2022.

Nợ vay cuối kỳ là 4.933 tỷ, chủ yếu là vay ngắn hạn với chi phí lãi vay cả năm khoảng 166 tỷ.Số dư tiền ròng hợp nhất đạt gần 15.000 tỷ đồng, chiếm hơn 30% tổng tài sản. Tỷ lệ khoản vay trên tổng tài sản được kiểm soát ở mức khoảng 10%, thấp nhất trong 3 năm gần nhất trong bối cảnh lãi suất tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 đạt 32.816,5 tỷ bao gồm 5.267 tỷ quỹ đầu tư phát triển, 3.353 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hoàng Kiều

'Lãi suất điều hành sẽ tiếp tục giảm vào tháng 7, có thể giảm ngay trong tháng 5, tháng 6 nếu các yếu tố thuận lợi đến nhanh hơn'
Theo chuyên gia, bên cạnh yếu tố áp lực tỷ giá giảm, nếu diễn biến lạm phát tháng 3 tiếp tục hạ nhiệt, NHNN càng có không gian để hạ lãi suất điều hành. Đại diện Maybank Investment Bank dự báo việc giảm lãi suất điều hành có thể xảy ra vào tháng 7.