|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

DRL sẽ trả thêm cổ tức đợt 4, lãi sau thuế vượt 28% kế hoạch năm 2020

15:29 | 28/12/2020
Chia sẻ
Tổng doanh thu và lãi sau thuế của DRL lần lượt vượt 15% và 28% kế hoạch năm 2020.

Ngày 27/12, Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (Mã: DRL) đã thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu 99 tỷ đồng, lãi sau thuế 58 tỷ đồng; lần lượt vượt kế hoạch năm 2020 là 15% và 28%.

Trong đó, sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt gần 80 triệu kWh, bằng 123% so với kế hoạch đề ra.

Theo công bố mới nhất, công ty sẽ trả cổ tức 57,41% cho năm 2020, cao hơn so với kế hoạch đặt ra là 44,45%.

Tính đến nay, công ty đã thực hiện trả cổ tức tiền mặt chia thành ba đợt, lần lượt là 5,8%, 15% và 20%.

Như vậy, dự kiến DRL sẽ thanh toán số cổ tức còn lại với tỷ lệ 16,61%.

DRL sẽ trả thêm cổ tức đợt 4, lãi sau thuế vượt 28% kế hoạch năm 2020 - Ảnh 1.

Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2020 của DRL. (Nguồn: DRL).

Sang năm 2021, DRL đặt kế hoạch tạo ra 71 triệu kWh điện, tương ứng với tổng doanh thu là 91 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 49 tỷ đồng; lần lượt giảm 12% và giảm 15% so với thực hiện năm 2020.

DRL sẽ trả thêm cổ tức đợt 4, lãi sau thuế vượt 28% kế hoạch năm 2020 - Ảnh 2.

Chi tiết kế hoạch kinh doanh năm 2021 của DRL. (Nguồn: DRL).

Về khoản 467 triệu đồng nợ khó đòi tại CTCP Đầu tư và Xây dựng miền Trung, DRL cho biết đã trích lập dự phòng 100% trên ba năm và xác định số công nợ đó không có khả năng thu hồi.

Minh Hằng