Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Mexico đối với thủy sản Việt Nam

07:44 | 04/09/2020

Chia sẻ

Mexico có cam kết mở cửa đối với thủy sản Việt Nam ở mức hạn chế nhất trong tất cả đối tác CPTPP.

Lộ trình cắt và xóa bỏ thuế

Cụ thể, cam kết về thuế quan đối với thuỷ sản Việt Nam theo hai nhóm:

Xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực với khoảng 41% (106/255) sản phẩm thủy sản của Việt Nam.

Cắt giảm và xóa bỏ thuế theo lộ trình 3 - 16 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với một số dòng thuế. Cụ thể như sau:

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

So sánh CPTPP với thuế MFN của Mexico

Trước CPTPP, Việt Nam và Mexico chưa có hiệp định FTA chung nào, do đó thuỷ sản Việt Nam nhập khẩu vào Mexico chịu thuế MFN mà Mexico áp dụng chung cho tất cả nước thành viên WTO.

Mức thuế MFN mà Mexico áp dụng đối với các sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu là khá cao. Cụ thể, thuế MFN trung bình năm 2018 mà Mexico áp dụng như sau:

13,51% đối với thuỷ sản tươi Chương 3.

18% đối với chế phẩm thuỷ sản có mã HS. 16.04, 16.05.

Do đó, CPTPP được đánh giá là mang lại lợi ích thuế quan đáng kể cho thuỷ sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này.

Ánh Dương