|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãi ròng Petrolimex tăng 155% trong quý I, có gần 20.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi và đầu tư trái phiếu

20:00 | 01/05/2023
Chia sẻ
Ba tháng đầu năm, Petrolimex thu về 227 tỷ đồng lãi tiền gửi và lãi cho vay trái phiếu.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã: PLX) cho thấy doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 67.432 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp tăng 28% so với quý I/2022 lên 3.559 tỷ giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 4,14% cùng kỳ lên 5,27% kỳ này.

Doanh thu tài chính ghi nhận tăng 60% so với cùng kỳ lên 513 tỷ đồng nhờ tăng mạnh khoản lãi chênh lệch tỷ giá (281 tỷ).

Trong kỳ, các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng so với quý I/2022. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Petrolimex tăng 50% lên 667 tỷ đồng. Lãi ròng 620 tỷ đồng, gấp 2,55 lần cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng quý thứ ba liên tiếp.

 Nguồn: Tổng hợp từ Wichart và báo cáo tài chính của Petrolimex.

  Nguồn: Tổng hợp từ Wichart và báo cáo tài chính của Petrolimex.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm gần 2.700 tỷ đồng quý I

Về tình hình tài chính, quy mô tổng tài sản của tập đoàn đạt 68.639 tỷ đồng cuối quý I, giảm gần 8% so với đầu năm do giảm mạnh khoản mục hàng tồn kho và tiền mặt.

Chỉ tiêu hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với giá trị 14.581 tỷ đồng tại ngày 31/3, giảm 15,3% sau một quý.

Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của Petrolimex đạt 15.369 tỷ đồng, giảm 2.594 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, tập đoàn còn có 4.200 tỷ đồng đầu trái phiếu. Ba tháng đầu năm, Petrolimex thu về 227 tỷ đồng lãi tiền gửi và lãi cho vay.

Tổng nợ đi vay của Petrolimex cuối kỳ là 14.345 tỷ đồng, bao gồm 13.552 tỷ đồng vay ngắn hạn. Trong quý I, doanh nghiệp đi vay tổng cộng 27.674 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 27.742 tỷ đồng. Tổng chi phí lãi vay ba tháng là 233 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong bối cảnh lãi suất leo thang so với cùng kỳ thì nghiệp vụ gửi ngân hàng với lãi suất cao và đi vay với lãi suất thấp không còn đem lại hiệu quả cho tập đoàn như giai đoạn trước đó. Chi phí lãi gửi ngân hàng chỉ đủ để bù đắp gần hết chi phí lãi vay trong kỳ.

Tuy nhiên, trong kỳ này, Petrolimex lại ghi nhận khoản lãi chênh lệch tỷ giá ròng 138 tỷ đồng, đột biến so với mức lỗ 22 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Vốn chủ sở hữu cuối quý I là 28.426 tỷ đồng, bao gồm 3.270 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Xét về dòng tiền, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn ghi nhận âm 2.678 tỷ đồng trong quý I, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 156 tỷ, do tăng mạnh các khoản phải trả. Lưuu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 177 tỷ còn dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 68 tỷ nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 2.569 tỷ đồng.

 Nguồn: Tổng hợp từ Wichart và báo cáo tài chính hợp nhất của Petrolimex.

Hoàng Kiều

Dow Jones trải qua phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 3, Nasdaq mất gần 7% trong tháng 9
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 26/9 khi doanh số bán nhà mới và báo cáo niềm tin người tiêu dùng làm dấy lên lo ngại về của sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.