|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FPT lại phá kỷ lục lợi nhuận, trúng thầu 15 dự án có quy mô trên 3 triệu USD/dự án trong quý I

16:33 | 22/04/2024
Chia sẻ
Khối công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 60% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn và đều tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ năm trước.

Quý I, Công ty cổ phần FPT (Mã: FPT) ghi nhận doanh thu 14.093 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.534 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,6% và 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.798 tỷ đồng, tăng trưởng 20,4% so với quý I/2023. Đây cũng là quý có lợi nhuận cao lịch sử của công ty.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các quý.

Khối công nghệ (bao gồm dịch vụ CNTT trong nước và dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 60% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn, tương đương 8.472 tỷ đồng và 1.155 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23,8% và 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục đà tăng từ năm 2023, quý I, doanh thu mảng dịch vụ CNTT nước ngoài tăng hơn 28% lên 6.999 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.115 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản vẫn giữ được đà tăng trưởng 44% so với cùng kỳ. Tăng trưởng này đến từ nhu cầu chi tiêu lớn cho công nghệ thông tin, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số.

FPT thông tin đã thắng thầu 15 dự án lớn (trên 5 triệu USD mỗi dự án) quý I, tập trung chủ yếu tại thị trường Nhật Bản và châu Á – Thái Bình Dương. Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong quý I đạt 2.956 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics,...

Nhờ đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành và thúc đẩy mảng kinh doanh Điện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp trong nước, mảng dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 1.472 tỷ đồng (tăng 4,6% so với cùng kỳ) và lãi trước thuế đạt 41 tỷ đồng (tăng 130% so với cùng kỳ).

Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng, ghi nhận doanh thu 498 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ, nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Khối dịch vụ viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 3.885 tỷ đồng, tăng trưởng 5% và lãi trước thuế đạt 805 tỷ đồng, tăng 11% so với quý I/2023.

Lĩnh vực giáo dục của FPT ghi nhận doanh thu tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.776 tỷ đồng.

Hoàng Kiều