|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chứng khoán APEC lỗ lũy kế hơn 57 tỷ đồng

19:05 | 23/01/2024
Chia sẻ
APEC báo lỗ 4 tỷ đồng trong quý IV/2023. Theo đó, lỗ lũy kế chưa phân phối tính đến cuối năm ghi nhận trên 57 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Mã: APS) vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Quý IV/2023, doanh thu hoạt động gần 27 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. Toàn bộ các mảng kinh doanh chính đều thu hẹp doanh thu, trong đó lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 72% về chưa đến 20 tỷ đồng.

 

Chi phí hoạt động giảm 91% so với quý IV năm trước, ở mức 24 tỷ đồng. Tuy vậy, khoản chi phí quản lý 8,6 tỷ đồng khiến công ty tiếp tục báo lỗ gần 4 tỷ đồng quý cuối năm. Theo thuyết minh, 86% (tương ứng với 7,4 tỷ đồng) chi phí quản lý đến từ chi phí nhân viên.

Năm 2023, công ty báo lỗ sau thuế 172 tỷ đồng, năm trước lỗ 445 tỷ đồng. Lỗ thu hẹp hơn 2022 do giảm 57% chi phí hoạt động, chủ yếu từ lỗ các tài sản tài chính FVTPL. Lỗ sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2023 trên 57 tỷ đồng.

Phía công ty cho biết kết quả kinh doanh quý IV và năm 2023 biến động đáng kể do công ty cơ cấu danh mục tự doanh dẫn đến khoản mục đầu tư có sự biến động.

Tại mảng tự doanh, khoản FVTPL cuối năm trị giá gần 437 tỷ đồng, thấp hơn 33% so với giá gốc nhưng cao hơn 16% so với thời điểm cuối quý III.

APEC vẫn đang nắm giữ các mã quen thuộc như từ đầu năm, trong đó nhiều cổ phiếu thuộc “họ APEC” như API, IDJ, CSC, CTCP Tập đoàn APEC Group.

 

Dư nợ vay ký quỹ cuối kỳ khoảng 128 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm 3 tháng trước. Ngược lại, khoản ứng trước tiền bán cho khách hàng giảm gần 20% về mức 8 tỷ đồng.

APEC là một trong ba doanh nghiệp có cổ phiếu bị thao túng (bao gồm APS, API và IDJ) trong vụ việc khởi tố ông Nguyễn Đỗ Lăng và một số cá nhân khác vào tháng 6/2023. Phía doanh nghiệp đều khẳng định không liên quan và không ảnh hưởng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của cả ba đơn vị đều kém sắc, thậm chí liên tục lỗ như trường hợp Chứng khoán APEC.

Lai Phong