|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vì sao Xây dựng Hoà Bình lỗ ròng kỷ lục hơn 1.200 tỷ quý IV/2022?

22:30 | 10/02/2023
Chia sẻ
Kinh doanh dưới giá vốn cùng với lỗ từ bán các khoản đầu tư, tăng trích lập dự phòng và chi phí lãi vay đột biến khiến Xây dựng Hoà Bình lỗ kỷ lục kể từ khi công bố báo cáo tài chính.

Sau một thời gian xin gia hạn, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 vào ngày 10/2 với 3.218 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16% so với cùng kỳ 2021.

Kinh doanh dưới giá vốn khiến tập đoàn ghi nhận khoản lợi nhuận gộp âm 426 tỷ đồng. 

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính âm 113 tỷ do lỗ từ việc bán các khoản đầu tư gần 117 tỷ.

Các chi phí lãi vay và quản lý doanh nghiệp đều tăng đột biến so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 496 tỷ, gấp 3,3 lần quý IV/2021 chủ yếu do tăng chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (359 tỷ).

Kết quả, Xây dựng Hoà Bình lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 1.214 tỷ. Lỗ ròng 1.202 tỷ trong quý IV, cùng kỳ năm 2021 có lãi 18 tỷ đồng.

Khoản lỗ lớn quý IV khiến doanh nghiệp lỗ ròng 1.138 tỷ đồng cả năm 2022, trong khi năm 2021 có lãi 103 tỷ. Doanh thu thuần năm ngoái đạt 14.123 tỷ, tăng 24% so với 2021. Lỗ lớn năm 2022 khiến tập đoàn ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 689 tỷ đồng cuối năm ngoái.

 Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022.

Năm 2022, Xây dựng Hoà Bình lên mục tiêu 17.500 đồng tổng doanh thu, 350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 81% mục tiêu doanh thu và không đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính khi chưa loại trừ hợp nhất, công ty mẹ đóng góp gần 94% doanh thu cho tập đoàn. Riêng công ty mẹ ghi nhận khoản lỗ 893 tỷ còn nhóm công ty con lỗ 227 tỷ.

 Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022.

Xây dựng Hoà Bình thua lỗ trong bối cảnh ngành xây dựng khó khăn khi thị trường bất động sản gần như nguội lạnh. Đối thủ của Xây dựng Hoà Bình là Coteccons  cũng phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi từ các khách hàng hơn nghìn tỷ cuối năm 2022 và cũng là tác nhân chính khiến tập đoàn thua lỗ trong nhiều quý.

Khó khăn không chỉ xuất phát từ bên ngoài mà nội tại doanh nghiệp cũng xảy ra cuộc nội chiến giữa nhóm ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú  xoay quanh chiếc ghế Chủ tịch.

  Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp.

 Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản cuối quý IV/2022 của tập đoàn đạt 16.926 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản vẫn là các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị 12.110 tỷ và đã phải trích lập dự phòng 774 tỷ đồng. Đầu năm 2022, giá trị trích lập dự phòng là 369 tỷ. Trong đó, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là 3.661 tỷ. 

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng được ghi nhận cùng lúc với doanh thu. Khoản mục này dùng để ghi nhận phần trăm công việc mà Hòa Bình đã hoàn thành và được xác minh bởi bên tư vấn thứ ba, nhưng chưa lập hóa đơn cho khách hàng.

Còn phải thu khách hàng được chuyển từ phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng đã lập hóa đơn và chuyển đến khách hàng. Theo đó, khách hàng có nghĩa vụ phải thanh toán cho Hòa Bình và bất kỳ khoản thanh toán chậm nào sẽ bị phạt.

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn cuối quý IV còn 539 tỷ, giảm 33% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả cuối năm ngoái là 14.283 tỷ. Trong đó nợ vay là 6.131 tỷ, gấp 2,33 lần vốn chủ sở hữu, bao gồm 1.031 tỷ là vay dài hạn. Năm qua, tập đoàn đã đi vay tổng cộng 10.788 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 9.754 tỷ. Tổng chi phí lãi vay năm 2022 là 521 tỷ, tăng 74% so với năm 2021 trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tăng mạnh.

Lỗ luỹ kế khiến vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 2.643 tỷ đồng cuối quý IV.

Xét về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm 845 tỷ đồng cả năm 2022 trong khi 2021 dương 611 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 614 tỷ trong khi dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 1.217 tỷ giúp lưu chuyển tiền thuần cả năm qua chỉ âm 241 tỷ.

 Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp.

Hoàng Kiều

VinaCapital dự báo lợi nhuận doanh nghiệp sáng hơn năm sau và gợi ý 4 chủ đề đầu tư đáng quan tâm
Tại Hội nghị nhà đầu tư 2023, đại diện VinaCapital cho rằng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết sẽ gặp khó khăn trong năm nay với mức tăng chỉ khoảng 0,6%. Bức tranh sang năm tới có thể sẽ sáng hơn với mức tăng trưởng dao động 9 - 56%, tùy vào ngành nghề, mức bình quân là 25%.