|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gemadept lãi 336 tỷ từ thoái vốn Cảng Nam Hải

15:54 | 29/04/2024
Chia sẻ
Nhờ khoản lãi từ thương vụ thoái vốn Cảng Nam Hải giúp Gemadept báo lãi ròng quý đầu năm gấp 2,8 lần cùng kỳ 2023.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I của CTCP Gemadept (Mã: GMD) cho thấy doanh thu thuần tăng 11% so với cùng kỳ lên 1.006 tỷ đồng, trong đó có 843 tỷ là doanh thu từ hoạt động khai thác cảng còn lại là nguồn thu từ logistics, cho thuê văn phòng. Biên lợi nhuận gộp đạt 43,8%, giảm so với mức 47,3% quý I/2023.

Trong kỳ, nhờ Gemadept đã hoàn tất thương vụ thoái vốn Cảng Nam Hải, giúp đơn vị này ghi nhận khoản lãi chuyển nhượng gần 336 tỷ đồng. Khoản này được ghi nhận vào doanh thu tài chính.

Giữa tháng 4, Gemadept thông báo đã hoàn tất thoái toàn bộ cổ phần tại Cảng Nam Hải cho đối tác là CTCP Nhật Việt (Vietsun) nên tỷ lệ sở hữu theo đó giảm từ 99,98% xuống 0%. Cảng Nam Hải có công suất thiết kế đạt 200.000 Teus, là cảng đầu tiên của Gemadept tại miền Bắc. 

Ngoài ra, Gemadept cũng ghi nhận tăng mạnh khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết lên gần 98 tỷ, gấp 4,6 lần cùng kỳ.

Các chi phí gia tăng không đáng kể giúp Gemadept báo lãi sau thuế 656 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần quý I năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 559 tỷ, gấp gần 2,8 lần cùng kỳ.

  Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các quý.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các quý.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản cuối quý I là 14.338 tỷ. Gemadept nắm giữ 2.376 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng, tăng 558 tỷ sau một quý.

Công ty ghi nhận khoản đầu tư vào đơn vị liên doanh, liên kết với giá trị 3.166 tỷ tại ngày 31/3. Trong đó, khoản góp vốn nhiều nhất là vào CTCP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (Cảng Gemalink) với giá gốc 1.477 tỷ và lợi nhuận phát sinh trong quý I là 48 tỷ và phát sinh sau ngày đầu tư tới cuối quý I là 149 tỷ đồng. Hiện Gemadept nắm 65,13% tổng tỷ lệ lợi ích và 50% quyền biểu quyết ở Gemalink. 

Hai đơn vị đem lại nhiều lợi nhuận nhất kể từ ngày đầu tư cho Gemadept là CTCP Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn (Mã: SCS) và Công ty TNHH CJ Gemapdept Logistics Holdings với giá trị lần lượt là 254 tỷ và 255 tỷ. Gemadept sở hữu 36,24% vốn SCS và 49,1% vốn CJ Gemapdept Logistics Holdings.

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Tổng dư nợ vay cuối kỳ là 2.082 tỷ, tăng không đáng kể sau một quý và bao gồm 1.625 tỷ vay dài hạn. Doanh nghiệp vay nợ đều từ các ngân hàng. Trong ba tháng đầu năm, công ty vay thêm 230 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 268 tỷ. Chi phí lãi vay quý I là gần 36 tỷ. 

Hoàng Kiều