|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đường Quảng Ngãi: Doanh thu mảng đường quý I tăng 80% so với cùng kỳ, có gần 5.200 tỷ tiền mặt

22:05 | 05/05/2023
Chia sẻ
Khoản tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm 44% tài sản của Đường Quảng Ngãi, giúp công ty thu về gần 70 tỷ lãi tiền gửi trong ba tháng đầu năm, đóng góp lớn vào lợi nhuận doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) cho thấy doanh thu thuần đạt 2.130 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong cơ cấu doanh thu chưa loại trừ giao dịch nội bộ, mảng sữa đậu nành đóng góp lớn nhất vào doanh thu của Đường Quảng Ngãi với 817 tỷ, giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm đường đóng góp 746 tỷ doanh thu, tăng đột biến 79% so với quý I/2022.

Công ty Thành Phát (do QNS nắm 100% vốn) chuyên kinh doanh sản phẩm bia, nước giải khát, đường, sữa, bánh kẹo,… của Đường Quảng Ngãi đạt 506 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 13% so với quý đầu năm ngoái.

Lợi nhuận gộp đạt 596 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ giúp biên lãi gộp được cải thiện từ gần 26,7% cùng kỳ lên gần 28% quý I.

Tổng các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp gần như không đổi so với cùng kỳ giúp lãi ròng quý I của Đường Quảng Ngãi tăng 80% lên gần 317 tỷ.

  Nguồn: Tổng hợp từ Wichart và báo cáo tài chính của Đường Quảng Ngãi.

  Nguồn: Tổng hợp từ Wichart và báo cáo tài chính của Đường Quảng Ngãi.

Đường Quảng Ngãi cho biết kinh tế thế giới và Việt Nam những tháng đầu năm nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn song tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn ổn định. Một số sản phẩm có mức tăng trưởng cao như đường có lượng tiêu thụ tăng 90% và doanh thu tăng 80%, nha có sản lượng tiêu thụ tăng 22% giúp doanh thu tăng 23%.

Các sản phẩm còn lại như sữa, nước khoáng, bia, bánh kẹo ghi nhận sản lượng tiêu thụ giảm nhẹ nhưng doanh thu và lợi nhuận xấp xỉ cùng kỳ.

Công ty thông tin trong thời gian qua đã tập trung phát triển vùng nguyên liệu theo hướng sản xuất công nghiệp, từ đó làm tăng năng suất và chất lượng cây mía; dây chuyển sản xuất đường hoạt động ổn định, hiệu suất thu hồi tăng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm góp phần làm tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh đường từ mía so với cùng kỳ.

Năm 2023, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu 8.400 tỷ đồng doanh thu tăng 2%, lợi nhuận sau thuế là 1.008 tỷ đồng giảm 22% so với năm ngoái. Như vậy, sau ba tháng, doanh nghiệp đã đạt 25% chỉ tiêu doanh thu và 31% kế hoạch lợi nhuận năm.

Có gần 5.200 tỷ tiền và tiền gửi ngân hàng

Về tình hình tài chính, quy mô tổng tài sản của công ty đạt 11.815 tỷ cuối quý I. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất (44%) trong cơ cấu tài sản của Đường Quảng Ngãi là tiền và tiền gửi ngân hàng với tổng giá trị 5.181 tỷ. Ba tháng đầu năm, khoản tiền gửi đem về cho công ty gần 70 tỷ tiền lãi.

Hàng tồn kho của công ty ghi nhận tăng đột biến 123,5% so với đầu năm lên 2.117 tỷ đồng cuối kỳ do tăng mạnh tồn kho hàng hoá.

Tổng nợ vay tại ngày 31/3 là 3.295 tỷ, hoàn toàn là vay ngắn hạn từ ngân hàng. Ba tháng đầu năm, công ty đi vay thêm 2.225 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 826 tỷ đồng. Đem gửi ngân hàng lãi suất cao và đi vay lãi suất thấp giúp chi phí lãi vay quý I chỉ ghi nhận hơn 38 tỷ, tức công ty vẫn lãi ròng 22 tỷ từ hoạt động tài chính.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 7.480 tỷ bao gồm 3.716 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 676 tỷ quỹ đầu tư phát triển.

Xét về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh quý I của Đường Quảng Ngãi tiếp tục âm quý thứ hai liên tiếp (âm 417 tỷ) do tăng mạnh tồn kho, cùng kỳ âm 311 tỷ.

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 553 tỷ do tăng chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác. Lưu chuyển tiền thuần dương 1.098 tỷ do đẩy mạnh đi vay trong khi trả nợ ít đi. Qua đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của doanh nghiệp vẫn dương 128 tỷ.

Hoàng Kiều