|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bán heo mang về 55 tỷ lợi nhuận gộp cho HAGL trong quý II, hồi phục so với quý I

09:07 | 31/07/2023
Chia sẻ
Giá heo hơi hồi phục trong quý II giúp lợi nhuận mảng heo của HAGL cải thiện song vẫn ở mức thấp so với giai đoạn trước đó.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) cho thấy doanh thu thuần quý II đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, bán heo mang về gần 444 tỷ doanh thu (tăng 71% so với cùng kỳ). Lợi nhuận gộp mảng heo 55 tỷ đồng, cải thiện so với con số 2 tỷ đồng quý I trong bối cảnh giá heo hơi  đã hồi phục trong quý II. 

Doanh thu trái cây là 561 tỷ, giảm gần 13% so với quý II/2022 và lợi nhuận gộp mảng này đạt 134 tỷ, tương đương biên lợi nhuận xấp xỉ 24%. Còn lại là doanh thu từ bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ.

 Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất của HAGL.

Trong kỳ, HAGL ghi nhận 186 tỷ lợi nhuận gộp. Chi phí tài chính đã giảm 58% so với cùng kỳ còn 363 tỷ do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá và giảm mạnh khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn. Trái lại chi phí lãi vay lại tăng 19% lên 267 tỷ.

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

Các chi phí ăn mòn lợi nhuận gộp khiến HAGL lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 163 tỷ đồng. Song, doanh nghiệp lại ghi nhận 247 tỷ thu nhập khác - chủ yếu đến từ lãi do giao dịch mua rẻ Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven, giúp công ty thoát lỗ và báo lãi sau thuế 102 tỷ đồng, giảm gần 62% so với cùng kỳ. Lãi ròng 113 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, HAGL đạt 3.147 tỷ doanh thu thuần, tăng 55% so với nửa đầu năm ngoái và lãi sau thuế giảm 22% còn 405 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, HAGL tiêu thụ 197.299 con heo thịt, 103.759 tấn trái cây. Trong đó, lượng chuối xuất khẩu là 82.392 tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc là 21.367 tấn.

Năm 2023, công ty đặt kế hoạch 5.120 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.130 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng, HAGL đã đạt 61% chỉ tiêu doanh thu và 36% mục tiêu lợi nhuận năm.

Vốn lưu động âm 4.750 tỷ đồng cuối quý II

Quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 21.342 tỷ tại ngày 30/6. Công ty chỉ còn hơn 50 tỷ tiền mặt, giảm 30% so với đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là tài sản cố định, tiếp đó là chi phí xây dựng cơ bản dở dang (5.458 tỷ), chủ yếu là chi phí phát triển vườn cây ăn quả.

Tổng các khoản phải thu của HAGL khoảng 7.954 tỷ, bao gồm 4.346 tỷ ngắn hạn. Công ty có khoảng 2.980 tỷ phải thu về cho vay, chiếm hơn nửa là dài hạn. Trong quý II, công ty thu về 107 tỷ đồng lãi cho vay và lãi tiền gửi.

Tổng nợ vay cuối kỳ là 8.085 tỷ, chiếm 38% tổng nguồn vốn, gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu, bao gồm 4.190 tỷ vay ngắn hạn. Dư nợ trái phiếu là 5.544 tỷ với 1.960 tỷ đến hạn trả trong vòng một năm. Công ty vay ngân hàng khoảng 1.176 tỷ, trong đó 190 tỷ vay dài hạn. Còn lại là vay các tổ chức, cá nhân khác.

Nửa đầu năm, HAGL vay tổng cộng 1.324 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 1.354 tỷ. Chi phí lãi vay trong 6 tháng là 474 tỷ đồng.

  Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

 Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

 Công ty vẫn còn lỗ luỹ kế 2.947 tỷ đồng nên vốn chủ sở hữu chỉ còn 5.388 tỷ cuối quý II.

Hoàng Kiều