|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tổng tiền và tiền gửi ngân hàng của PV GAS lên mốc cao kỷ lục, gần 36.900 tỷ

15:33 | 28/04/2023
Chia sẻ
44% tài sản của PV GAS nằm ở khoản tiền và tiền gửi ngân hàng. Khoản lãi từ tiền gửi ngân hàng cũng đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của tổng công ty.

Theo báo báo cáo tài chính hợp nhất quý I Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - Mã: GAS), tại ngày 31/3, quy mô tài sản của doanh nghiệp đạt 84.128 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản tiếp tục là khoản tiền và tiền gửi ngân hàng với tổng giá trị 36.879 tỷ đồng. Ba tháng đầu năm, khoản tiền gửi ngân hàng này đem về cho PV GAS 480 tỷ đồng lãi tiền gửi. Theo thống kê đây cũng là con số cao kỷ lục của PV GAS tính theo cuối các quý.

Nguồn: Tổng hợp từ Wichart và báo cáo tài chính của PV GAS.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn tiếp theo là phải thu ngắn hạn với 24.165 tỷ đồng cuối quý I, bao gồm 11.617 tỷ từ khách hàng. Trong đó,  PV GAS đã phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi 742 tỷ.

 Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I. 

Áp dụng nghiệp vụ vay ngân hàng lãi suất thấp và gửi tiền với lãi suất cao nên dù sở hữu lượng tiền mặt dồi dào nhưng công ty vẫn vay nợ cuối quý I là 6.072 tỷ, bao gồm 6.027 tỷ là vay dài hạn từ các ngân hàng. Trong đó, công ty có khoản vay ngoại tệ hơn 174 triệu USD. Khoản chi phí lãi vay ba tháng đầu năm chỉ hơn 62 tỷ, thấp hơn rất nhiều so với số tiền lãi gửi ngân hàng.

  Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I. 

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 64.570 tỷ đồng, bao gồm 21.063 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 22.582 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đạt hơn nửa mục tiêu lợi nhuận năm sau ba tháng

Về tình hình kinh doanh, quý I công ty ghi nhận 21.214 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chi phí gia tăng không đáng kể, kết quả công ty báo lãi sau thuế 3.417 tỷ, giảm 2,2% so với quý I/2022. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 2,3% còn 3.350 tỷ.

Năm 2023, công ty lên kế hoạch 76.441 tỷ đồng doanh thu, 6.539 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 24%, 57% so với cùng kỳ. Như vậy, sau ba tháng, doanh nghiệp đã đạt 28% chỉ tiêu doanh thu và 52% mục tiêu lợi nhuận năm.

 Nguồn: Tổng hợp từ Wichart và báo cáo tài chính của PV GAS.

  Nguồn: Tổng hợp từ Wichart và báo cáo tài chính của PV GAS.

 

Hoàng Kiều

Nền kinh tế Mỹ chịu được một cú sốc nhưng liệu có trụ vững trước 4 mối đe doạ cùng lúc?
Fed tăng mạnh lãi suất để chống lạm phát, nền kinh tế Mỹ vẫn có thể trụ vững. Song, với 4 cú sốc diễn ra cùng lúc, liệu siêu cường số một thế giới có thể chống chịu được?