|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lọc hoá dầu Bình Sơn dự kiến niêm yết cổ phiếu BSR trên HOSE vào quý III

14:49 | 31/03/2023
Chia sẻ
Lãnh đạo Lọc hoá dầu Bình Sơn cho biết có thể niêm yết cổ phiếu BSR trên HOSE trong quý III năm nay.

Ngày 29/3, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Mã: BSR) đã làm việc với đại diện Quỹ Dragon Capital để trao đổi thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng, chiến lược phát triển của BSR trong thời gian tới.

Dragon Capital và BSR trao đổi tình hình kinh doanh và định hướng phát triển công ty thời gian tới. (Ảnh: Lọc hoá dầu Bình Sơn).

Tổng giám đốc Bùi Ngọc Dương chia sẻ năm 2023, BSR xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên kịch bản cơ sở với giá dầu thô trung bình 70 USD/thùng, với sản lượng tạm tính là khoảng 5,6 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại.

Đối với dự án Nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, đại diện BSR cho hay đã nộp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HOSE, BSR sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 khi đáp ứng các quy định hiện hành, dự kiến vào quý III/2023.

Cổ phiếu BSR đã đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn UPCOM từ ngày 17/1/2018.Số lượng cổ phiếu giao dịch là 243.868.078 cổ phiếu, tương đương 7,87% tổng số cổ phần đã phát hành.

Trong giai đoạn 2020-2021, công ty chưa thể thực hiện việc niêm yết cổ phiếu do chưa đủ điều kiện về hồ sơ niêm yết.

 Ảnh: Lọc hoá dầu Bình Sơn. 

Theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023, BSR đã đáp ứng 8/9 điều kiện để niêm yết cổ phiếu lên HOSE và HNX.

Điều kiện duy nhất chưa đáp ứng là: "Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; không có lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét trong trường hợp đăng ký niêm yết sau ngày kết thúc của kỳ lập báo cáo tài chính bán niên". 

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2021 của BSR và báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 có vấn đề nhấn mạnh như sau: “Tòa án nhân dân TP Quảng Ngãi đang làm các thủ tục cần thiết để chuẩn bị đưa ra xét xử vụ kiện một số ngân hàng khởi kiện CTCP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (công ty con của công ty) liên quan đến các khoản vay quá hạn thanh toán”.

Khoản 1c Điều 109 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán quy định "Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết” tuy nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể việc xem xét nợ phải trả quá hạn thực hiện trên báo cáo tài chính công ty mẹ hay báo cáo tài chính hợp nhất. 

Doanh nghiệp cho biết đang phối hợp với các cấp có thẩm quyền để đánh giá, làm rõ khả năng đáp ứng.

Theo thông tin tờ trình, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu BSR trên HOSE.

Về Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung: Trong năm 2021, các ngân hàng cấp tín dụng cho BSR-BF bao gồm Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã khởi kiện CTCP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung lên Tòa án Nhân dân Thành phố Quảng Ngãi liên quan đến các khoản vay quá hạn thanh toán hợp đồng tín dụng xây dựng Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Dung Quất.

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Tòa án Nhân dân TP Quảng Ngãi đang trong quá trình thực hiện các thủ tục chuẩn bị xét xử vụ kiện trên. Trong thời gian vụ kiện chưa xử lý xong,  CTCP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung vẫn hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, đến thời điểm 31/12/2020, BSR đã trích lập dự phòng toàn bộ giá trị khoản đầu tư vào BSR-BF.

Hoàng Kiều