|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đồng yen Nhật mất giá, ACV thu về hơn 2.200 tỷ lãi chênh lệch tỷ giá 9 tháng

12:31 | 29/10/2022
Chia sẻ
Ba quý đầu năm, ACV ghi nhận 3.486 tỷ đồng doanh thu tài chính, trong đó khoản lãi chênh lệch tỷ giá là 2.255 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (Mã: ACV) ghi nhận 917 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Yếu tố chính giúp nguồn thu tài chính đột biến trong kỳ đến từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá tổng cộng 505 tỷ đồng, gấp 25 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm cuối quý III, ACV có khoản nợ vay tổng cộng 11.363 tỷ đồng đều bằng đồng yen Nhật, trong đó 11.060 tỷ là vay dài hạn. 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III.

Trong bối cảnh đồng yen Nhật liên tục mất giá so với VND từ đầu năm tới nay đã giúp công ty ghi nhận khoản lãi chênh lệch tỷ giá hàng trăm tỷ đối với khoản vay nói trên.

 Tỷ giá yen Nhật so với VND từ đầu năm tới nay. (Nguồn: tradingeconomics.com).

Bên cạnh khoản lãi tỷ giá thì nguồn thu tài chính của ACV cũng ghi nhận khoản lãi tiền gửi 413 tỷ, tương đương cùng kỳ. Tính tới ngày 30/9, ACV có tổng cộng 33.341 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Trong đó khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 12 tháng là 31.880 tỷ.

Ngành hàng không đang trong giai đoạn hồi phục và các chính sách giá dịch vụ của ACV hỗ trợ các hãng hàng không, các đơn vị kinh doanh dịch vụ tại cảng hàng không dần quay trở về sau giai đoạn dịch bệnh. Điều này đã giúp ACV ghi nhận 4.187 tỷ đồng doanh thu thuần quý III, gấp 11,2 lần cùng kỳ năm ngoái - là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát đỉnh điểm trên cả nước khiến ngành hàng không tê liệt.

Lợi nhuận gộp của công ty là 2.380 tỷ trong khi cùng kỳ ghi nhận âm 1.004 tỷ. Cùng với khoản doanh thu tài chính đột biến giúp ACV báo lãi ròng 2.397 tỷ đồng quý III, cùng kỳ năm ngoái lỗ 702 tỷ. Trong đó, lợi nhuận của ACV là 2.118 tỷ còn gần 279 tỷ là lợi nhuận từ hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Biên lãi gộp quý III là hơn 56,8%, biên lãi thuần là 57,2%.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

Luỹ kế 9 tháng, ACV đạt 9.725 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 156% và lãi ròng 5.838 tỷ đồng, gấp 11,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Ba quý, ACV thu về 3.486 tỷ đồng doanh thu tài chính, trong đó khoản lãi chênh lệch tỷ giá là 2.255 tỷ đồng.

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III. 

Có hơn 2.600 tỷ nợ xấu từ các hãng hàng không

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của ACV đạt 58.456 tỷ đồng cuối quý III, tăng 6,3% so với đầu năm. Trong đó, chỉ tiêu tiền và tiền gửi có kỳ hạn chiếm tới 57% tổng tài sản.

Khoản phải thu ghi nhận 6.236 tỷ đồng tại ngày 30/9 chủ yếu là từ các hãng hàng không, trong đó ACV đã phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi 645 tỷ. Cuối kỳ, ACV ghi nhận khoản nợ xấu 2.625 tỷ đồng bao gồm 1.098 tỷ từ Vietjet, 891 tỷ từ Bamboo Airways, 414 tỷ từ Pacific Airlines,...

  Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III.  

Trong cơ cấu nguồn vốn thì nợ phải trả là 15.726 tỷ cuối quý III bao gồm 11.363 tỷ đồng nợ vay đã đề cập ở trên. Vốn chủ sở hữu đạt 42.730 tỷ bao gồm 14.868 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của ACV đã dương trở lại với 2.017 tỷ đồng 9 tháng đầu năm, cùng kỳ năm ngoái âm 774 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 362 tỷ do trong kỳ công ty trả nợ gốc đúng bằng số tiền này. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 786 tỷ do đẩy mạnh tiền chi mua sắm tài sản. Lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng ghi nhận 869 tỷ đồng.

Hoàng Kiều

Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam: Thị trường thép có thể phục hồi mạnh vào quý III và IV
Thị trường thép được dự báo phục hồi mạnh trong quý III và IV nhờ các yếu tố về tăng cường đầu tư công, gói vay tín dụng cho các dự án nhà ở xã hội và tình hình kinh tế Việt Nam tích cực hơn so với mặt bằng chung thế giới.