|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV OIL lỗ ròng 319 tỷ quý III, biên lãi gộp thấp nhất 10 quý

06:45 | 29/10/2022
Chia sẻ
Nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong quý III làm cho lãi gộp của PV OIL giảm sâu, trong khi các chi phí gia tăng khiến công ty lỗ ròng 319 tỷ đồng quý III.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL - Mã: OIL) ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.962 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ năm ngoái.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, giá dầu thế giới liên tục tăng, đặc biệt kể từ khi xảy ra chiến sự giữa Nga-Ukraine. Tuy nhiên từ cuối tháng 6/2022 đến cuối tháng 9/2022, giá dầu thế giới đảo chiều giảm liên tục do lo ngại suy thoái kinh tế, lạm phát. 

Diễn biến giá dầu Brent từ đầu năm tới nay. (Nguồn: nasdaq.com).

Phù hợp với diễn biến giá thế giới, Nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong quý III làm cho lãi gộp của PV OIL giảm sâu, trong khi các chi phí gia tăng khiến công ty lỗ sau thuế 373 tỷ đồng quý III, cùng kỳ có lãi gần 57 tỷ. Lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 319 tỷ sau quý lãi kỷ lục. Quý lỗ gần nhất của PV OIL là quý III/2020 với con số 24 tỷ.

   Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.  

Biên lãi gộp của PV OIL trong quý III chỉ còn hơn 1,2%, về mức thấp nhất 10 quý qua.

 Nguồn: HK tổng hợp từ Wichart.

Luỹ kế 9 tháng, PV OIL đạt 79.617 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2,1 lần và lãi sau thuế 431 tỷ, giảm 17,2% so với ba quý đầu 2021.

Năm 2022, tổng công ty đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 45.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, PV OIL đã vượt 77% chỉ tiêu doanh thu và vượt gần 8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Lưu chuyển tiền thuần 9 tháng âm gần nghìn tỷ đồng

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản cuối quý III của PV OIL là 27.365 tỷ đồng. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn với 9.474 tỷ đồng tại ngày 30/9. Ba quý đầu năm, PV OIL thu về 315 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Chỉ tiêu hàng tồn kho ghi nhận 3.453 tỷ đồng cuối kỳ, giảm 35% sau một quý nhưng tăng 34% so với đầu năm. Trong đó, tổng công ty đã phải trích lập dự phòng 150 tỷ giảm giá hàng tồn kho, tăng 133 tỷ so với cuối quý II.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 30/9 của PV OIL là 16.192 tỷ, trong đó nợ đi vay là 4.095 tỷ, chủ yếu là ngắn hạn. Ba quý đầu năm, PV OIL đi vay thêm 16.565 tỷ đồng thời trả nợ gốc17.207 tỷ.

Chi phí lãi vay ba quý là 136 tỷ. Chính nghiệp vụ huy động vốn lãi suất thấp và đem gửi tiền tại các ngân hàng với lãi suất cao hơn đã giúp PV OIL có thêm khoản lãi 179 tỷ đồng ba quý sau khi trừ đi chi phí lãi vay. 

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 11.173 tỷ, trong đó khoản lỗ luỹ kế chưa phân phối gần 443 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PV OIL ghi nhận âm 495 tỷ 9 tháng do gia tăng khoản tồn kho và phải thu,cùng kỳ âm 873 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư là 511 tỷ 9 tháng trong khi dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 1.013 tỷ khiến lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng âm 996 tỷ đồng.

Hoàng Kiều

Nền kinh tế trong sự đứt gãy dòng tiền [Bài 1]: Mây mù bao phủ nền kinh tế
Nền kinh tế Việt Nam vừa có năm tăng trưởng cao nhất trong vòng 20 năm qua, lạm phát vẫn được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định, tuy nhiên, dưới góc nhìn của những “người trong cuộc”, kinh tế đang đứng trước những thách thức chưa từng có.