|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FPT Retail lãi ròng 85 tỷ quý III, chuỗi Long Châu đem về gần 6.600 tỷ doanh thu 9 tháng

17:59 | 28/10/2022
Chia sẻ
9 tháng đầu năm, doanh thu chuỗi Long Châu đạt 6.562 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021 và đóng góp 30% vào cơ cấu doanh thu của FPT Retail.

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (Mã: FRT) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh với doanh thu quý III đạt 7.709 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2021. Nhờ vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, FRT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 21.708 tỷ đồng, tăng trưởng 55% so với cùng kỳ, hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu năm 2022.

Trong đó, doanh thu chuỗi Long Châu đạt 6.562 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Chuỗi FPT đem về 15.233 tỷ doanh thu, đóng góp 70% vào tổng doanh thu và tăng 32% so với 9 tháng năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đạt 369 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận năm. Lãi ròng ba quý là 296 tỷ. Tính riêng quý III, lãi ròng của FPT Retail đạt 84,5 tỷ, tăng 80% so với quý III/2021.

 Nguồn: HK tổng hợp.

Biên lợi nhuận gộp quý III của FPT Retail là 15,5% và biên lãi thuần là 1,1%.

 Nguồn: HK tổng hợp.

Doanh thu online 9 tháng đầu năm 2022 đạt 3.958 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 18% tổng doanh thu hợp nhất. 

Bước sang quý IV, thị trường tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung đều bước vào giai đoạn khó khăn với nhiều rủi ro khó lường, do ảnh hưởng từ lạm phát, lãi suất tăng và biến động tỷ giá. FPT Retail nhận định điều này ảnh hưởng đến chi phí đẩy và dẫn đến sức mua giảm. 

Kết thúc 9 tháng đầu năm, chuỗi FPT Shop có 745 cửa hàng, tăng thêm 98 cửa hàng so với đầu năm 2022, hoàn thành kế hoạch mở mới năm 2022. Tại ngày 30/9, Long Châu sở hữu 800 nhà thuốc trên cả nước, mở mới 400 nhà thuốc so với đầu năm, hoàn thành kế hoạch mở mới đưa ra đầu năm. 

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của doanh nghiệp đạt 9.926 tỷ đồng cuối quý III. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho với 5.458 tỷ tại ngày 30/9 và đã được trích lập dự phòng 47 tỷ.

Cuối quý, công ty có 90 tỷ phải thu về cho vay với Tập đoàn FPT (Mã: FPT), giảm mạnh so với con số 895 tỷ ngày 30/6 và 1.560 tỷ đầu năm. 

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn cuối tháng 9 là 2.312 tỷ đồng. Khoản tiền gửi, tiền cho vay cũng đem về cho FPT Retail 120 tỷ ba quý đầu năm. 

Tổng nợ phải trả tại ngày 30/9 là 7.985 tỷ, trong đó nợ đi vay là 4.900 tỷ, hoàn toàn là vay ngắn hạn từ ngân hàng. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp tốn 156 tỷ đồng chi phí lãi vay.  

Chính nghiệp vụ huy động vốn lãi suất thấp và gửi lại tiền tại các ngân hàng với lãi suất cao hơn đã giúp FPT Retail chỉ tốn 36 tỷ tiền lãi vay sau khi trừ đi khoản lãi tiền gửi.

Vốn chủ sở hữu cuối quý III là 1.941 tỷ với 734 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Hoàng Kiều

Lần đầu xuất hiện chính sách kích cầu bất động sản trên thị trường thứ cấp
Các chủ đầu tư đã triển khai nhiều chính sách để kích cầu thị trường bất động sản trong thời gian gần đây. Thị trường thứ cấp cũng bắt đầu xuất hiện chính sách bán hàng mới trong khi các ưu đãi này thường chỉ áp dụng cho người mua sơ cấp trước đó.