Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Mexico đối với rau quả Việt Nam

15:33 | 23/09/2020

Chia sẻ

Trong Hiệp định CPTPP, Mexico cam kết về thuế quan đối với rau quả Việt Nam theo hai nhóm.

Theo Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), CPTPP xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với phần lớn sản phẩm rau quả của Việt Nam

Sau đó, Mexico cắt giảm và xóa bỏ thuế theo lộ trình từ 5 - 15 năm kể từ khi CPTPP có hiệu lực với một số dòng thuế bao gồm rau tươi và sơ chế, quả tươi và sơ chế, và rau quả đã qua chế biến.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

So sánh CPTPP với thuế MFN của Mexico

Trước Hiệp định CPTPP, Việt Nam và Mexico chưa có FTA chung nào. Do vậy, rau quả Việt Nam nhập khẩu vào Mexico chịu thuế MFN mà Mexico áp dụng chung cho tất cả nước thành viên WTO.

Mức thuế MFN mà Mexico áp dụng đối với các sản phẩm rau quả nhập khẩu là khá cao. Thuế MFN trung bình năm 2018 mà Mexico áp dụng như sau:

13.86% đối với các sản phẩm rau tươi và sơ chế Chương 07;

18,8% đối với các sản phẩm quả tươi và sơ chế Chương 08;

20% đối với các sản phẩm rau quả đã qua chế biến Chương 20.

Vậy nên, CPTPP được đánh giá là mang lại lợi ích thuế quan đáng kể cho rau quả Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này.

Chi tiết Lộ trình cắt giảm thuế Mexico áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam trong CPTPP