Thời sự

12 mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam năm 2021

07:00 | 02/01/2021

Chia sẻ

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HDDND các cấp. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.
12 mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam năm 2021 - Ảnh 1.

 

Anh Đào - Thiết kế: Alex Chu