|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thép SMC có lãi 20 tỷ sau hai quý lỗ đậm

16:53 | 21/04/2023
Chia sẻ
Quý I, Thép SMC ghi nhận doanh thu giảm quý thứ ba liên tiếp. Song, công ty đã có lãi trở lại sau hai quý lỗ vào cuối năm 2022.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Thép SMC - Mã: SMC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I cho thấy doanh thu thuần đạt 3.887 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế giảm 74% còn gần 21 tỷ đồng. Biên lãi gộp ghi nhận ở mức 4%.

So với quý I/2022, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng 87%, đạt 35 tỷ đồng chủ yếu nhờ khoản lãi tiền gửi gần 20 tỷ đồng. Song, chi phí tài chính cũng tăng 53%, lên 96 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay là 83 tỷ đồng, tăng 67%.

Thép SMC ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, lên hơn 40 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng đã giảm 34%, còn 32 tỷ đồng.

Năm 2023, công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ (diễn ra ngày 22/4) kế hoạch doanh thu 20.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng. Nếu kế hoạch này được thông qua, với kết quả của quý I, công ty đã thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và 14% chỉ tiêu lợi nhuận.

 (Nguồn: Đăng Nguyên tổng hợp từ báo cáo tài chính quý của SMC ).  

 (Nguồn: Đăng Nguyên tổng hợp từ báo cáo tài chính quý của SMC ).  

Tại cuối quý I, Thép SMC có 8.563 tỷ đồng tổng tài sản, tăng nhẹ so với đầu năm trong đó, tiền và tiền gửi ngắn hạn ở mức 1.379 tỷ đồng. Hàng tồn kho của công ty ở mức 1.860 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm và không thực hiện dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản với 2.889 tỷ đồng (chiếm gần 34%) và hầu hết là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (2.605 tỷ đồng). 

Trong một báo cáo phân tích của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) hồi đầu tháng 3, đơn vị này cho biết Thép SMC đang có công nợ khoảng 1.000 tỷ đồng tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL).

Thép SMC cho biết đang gặp khó khăn về việc thu hồi khoản này do Novaland đang gặp vấn đề về thanh khoản. Trong ngắn hạn, doanh nghiệp dự kiến sắp xếp với các ngân hàng và nhà cung cấp để kéo dài thời gian thanh toán trong khi chờ đợi chủ đầu tư cải thiện thanh khoản.

Về dài hạn, VDSC dự báo rủi ro phải trích lập dự phòng và ảnh hưởng lên lợi nhuận sẽ là rất lớn vì khoản này đã trở thành phải thu khó đòi và khá lớn so với lợi nhuận trung bình một quý của Thép SMC.

(Nguồn: SMC).

Về nguồn vốn, doanh nghiệp có tổng nợ phải trả 6.819 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay tài chính chiếm 3.570 tỷ đồng (hơn 52% cơ cấu nợ) với 2.940 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 629 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Công ty đã tiến hành đi vay 2.884 tỷ đồng và trả 3.107 tỷ đồng nợ gốc vay trong ba tháng đầu năm. 

Vốn chủ sở hữu công ty ở mức 1.744 tỷ đồng, gồm 253 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 373 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 364 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Đăng Nguyên

Nvidia - Công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới muốn lập cứ điểm tại Việt Nam
Chủ tịch Nvidia cho biết Tập đoàn đã đầu tư khoảng 250 triệu USD vào Việt Nam, xác định Việt Nam là thị trường quan trọng. Ông khẳng định Nvidia mong muốn thiết lập một trung tâm, cứ điểm tại Việt Nam để thu hút nhân tài trên khắp thế giới.