|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

HAGL trích lập dự phòng 488 tỷ đồng khoản đầu tư vào HAGL Agrico

08:22 | 01/11/2021
Chia sẻ
Sau khi không còn là công ty con từ ngày 8/1 thì đây là quý đầu tiên HAGL trích lập dự phòng khoản đầu tư hơn 1.770 tỷ ở HAGL Agrico.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần giảm gần 21% còn 554 tỷ đồng do nguồn thu giảm trái giảm tới 58% còn còn 220 tỷ.

Nhờ xuất hiện doanh thu từ bán heo gần 183 tỷ đã giúp tổng doanh thu của tập đoàn không giảm sâu. Tập đoàn bắt đầu ghi nhận doanh thu từ bán heo trong quý IV/2020.

Trong kì, tập đoàn được hoàn nhập chi phí dự phòng giúp chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận âm 457 tỷ.

Thoát cảnh kinh doanh dưới giá vốn lại được hoàn nhập dự phòng và giảm khoản lỗ khác nên HAGL đã có lãi ròng gần 24 tỷ đồng quý III trong khi cùng kì năm ngoái lỗ ròng 187 tỷ.

HAGL trích lập dự phòng 488 tỷ đồng khoản đầu tư vào HAGL Agrico - Ảnh 1.

Đáng lưu ý, chi phí tài chính của tập đoàn ghi nhận đột biến gấp 2,6 lần lên gần 692 tỷ do xuất hiện chi phí dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) 486 tỷ trong quý III. 

Hai quý trước đó, tập đoàn chưa ghi nhận trích lập dự phòng khoản này và giá trị đầu tư vào HAGL Agrico tại ngày 30/9 là gần 1.773 tỷ. HAGL trích lập dự phòng khoản đầu tư vào HAGL Agrico trong bối cảnh quý III công ty lỗ ròng 181 tỷ và lỗ ròng 9 tháng gần 304 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HAGL đạt 1.364 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 37% so với cùng kì năm ngoái và lãi ròng gần 42 tỷ trong khi cùng kì lỗ ròng 1.243 tỷ. Lỗ luỹ kế tính tới cuối tháng 9 là gần 4.056 tỷ.

Năm nay, công ty của bầu Đức đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.055 tỷ đồng, 104 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, với 30 tỷ lãi sau thuế, tập đoàn mới đạt 29% chỉ tiêu lợi nhuận và 66% kế hoạch doanh thu năm.

HAGL trích lập dự phòng 488 tỷ đồng khoản đầu tư vào HAGL Agrico - Ảnh 2.

HAGL có hơn 530 tỷ đồng chi phí lãi vay phải thu

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của HAGL là 18.399 tỷ, tăng 249 tỷ so với cuối quý II nhưng giảm 49% so với đầu năm do không còn hợp nhất với HAGL Agrico từ ngày 8/1.

Cuối quý III, HAGL có khoản phải thu về cho vay ngắn và dài hạn lên tới 9.411 tỷ, chiếm hơn nửa tổng tài sản. Trong đó đa phần là các khoản vay tín chấp cho các bên liên quan với thời hạn hoàn trả từ tháng 10/2021 tới tháng 3/2023 và một phần được hoàn trả tới tháng 12/2022.

Riêng nhóm HAGL Agrico, tập đoàn đã cho vay tổng cộng 2.158 tỷ đồng. Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT cũng nằm trong danh sách cho vay với giá trị khoản vay ngắn hạn là 102 tỷ và khoản phải thu lãi vay gần 5 tỷ đồng.

Tổng lãi cho vay phải thu ngắn và dài hạn cuối tháng 9 là gần 532 tỷ đồng.

Tổng nợ đi vay tại ngày 30/9 là 8.319 tỷ đồng, tăng nhẹ 40 tỷ so với cuối quý II nhưng giảm 54% so với đầu năm do không còn hợp nhất với HAGL Agrico.

Giảm nợ vay giúp chi phí lãi vay 9 tháng đầu năm chỉ còn 531 tỷ, giảm 24% so với cùng kì năm ngoái.

Trong đó, nợ vay từ trái phiếu là 6.483,5 tỷ với 5.876 tỷ của ngân hàng BIDV đáo hạn ngày 30/12/2026. Còn lại chủ yếu là vay ngân hàng và phần nhỏ từ tổ chức, cá nhân.

HAGL trích lập dự phòng 488 tỷ đồng khoản đầu tư vào HAGL Agrico - Ảnh 3.

Nguồn: H.K tổng hợp.

Trong tâm thư gửi cổ đông cuối tháng 7, "Bầu" Đức chia sẻ HAGL đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ sản xuất kinh doanh để hoàn tất trả nợ trái phiếu này trước cuối năm 2025.

Theo thuyết minh trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, khoản nợ vay với BIDV này nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay.

Lãi suất của khoản vay này bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kì hạn 12 tháng bằng VND của 4 ngân hàng (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) cộng với biên độ 3%. HAGL cho biết lãi suất của khoản vay này năm 2020 rơi vào khoảng 9,5 - 9,8%.

Hoàng Kiều