|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dược Hậu Giang lãi kỷ lục quý III, có hơn 2.000 tỷ tiền gửi ngân hàng

11:13 | 19/10/2022
Chia sẻ
Nhờ khoản lãi kỷ lục quý III, 9 tháng đầu năm Dược Hậu Giang đã hoàn thành 98% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần đạt gần 1.162 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp đạt 49,7%, cải thiện so với mức 48,6% quý III/2021.

Các chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp tăng không đáng kể trong khi chi phí bán hàng tăng 25% lên 225 tỷ do tăng chi phí nhân viên và chi phí khác. Doanh nghiệp báo lãi ròng 262 tỷ đồng quý III, tăng 30% và cũng là mức lợi nhuận quý cao nhất của Dược Hậu Giang từ trước tới nay.

 

 

Luỹ kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 3.346 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi ròng 752 tỷ đồng; tăng lần lượt 15% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS 9 tháng đầu năm đạt 5.569 đồng và 4 quý gần nhất đạt 6.822 tỷ đồng.

Năm 2022, Dược Hậu Giang lên mục tiêu doanh thu thuần 4.220 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 853 tỷ đồng. Với 836 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đạt 98% chỉ tiêu lợi nhuận năm và 79% kế hoạch doanh thu năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Dược Hậu Giang. 

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, quy mô tổng tài sản của Dược Hậu Giang đạt 4.757 tỷ đồng, không biến động quá lớn so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền và tiền gửi có kỳ hạn với tổng giá trị 2.150 tỷ đồng. Khoản tiền gửi ngân hàng đem về cho công ty hơn 91 tỷ đồng tiền lãi.

Bên cạnh đó, khoản mục hàng tồn kho không thay đổi quá lớn so với đầu năm với giá trị 1.109 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý III.

Về cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp chỉ vay ngắn hạn gần 38 tỷ từ ngân hàng, giảm 169 tỷ đồng so với đầu năm. Trong 9 tháng đầu năm, Dược Hậu Giang thu từ đi vay khoảng 623 tỷ đồng thời cũng trả nợ gốc vay 793 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9 đạt 4.058 tỷ đồng, bao gồm 1.959 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 782 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hoàng Kiều