Doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sách trắng là cơ sở để xây dựng hệ thống dữ liệu chính thống về doanh nghiệp

16:58 | 10/07/2019

Chia sẻ

Theo kế hoạch, ngày 22/7 sẽ công bố công khai ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019" trên Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Tổng cục Thống kê; ngày 1/8 sẽ phát hành bản in ấn phẩm.

Chiều 10/7, Bộ Kế hoạch & Đầu tư (MPI) tổ chức họp báo ra mắt "Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019". Ấn phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng đến một triệu doanh nghiệp trên cả nước vào năm 2020.

Đây là lần đầu tiên Bộ Kế hoạch & Đầu tư biên soạn và công bố sách trắng, dự kiến phát hành thường niên kể từ năm 2019.

Nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016 – 2018, gồm 4 phần:

Bối cảnh phát triển doanh nghiệp 2018;

Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2018 và giai đoạn 2016 – 2018;

Các giải pháp phát triển doanh nghiệp;Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2018 (địa phương);

Đồng thời sách trắng 2019 cũng ghi danh những doanh nghiệp có đóng góp tích cực nhất vào phát triển kinh tế cả nước và các địa phương.

c6b37IVLI

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Tham dự buổi họp báo giới thiệu về Sách trắng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết đây là tài liệu cung cấp đầy đủ và chính thống số liệu về tình hình phát triển doanh nghiệp cho các cơ quan quản lý, bộ ngành, các hiệp hội… tình hình phân bổ hơn 714.755 doanh nghiệp trên cả nước ra sao, tốc độ phát triển đăng ký doanh nghiệp tại các địa phương thế nàp; so sánh hiệu quả giữa các thành phần kinh tế, đóng góp cho GDP, thu ngân sách và hiệu quả kinh doanh...

Theo Phó Thủ tướng, Sách trắng sẽ là cơ sở để dần dần xây dựng hệ thống dữ liệu chính thống, thống nhất các cơ quan với nhau. Sách trắng năm 2020 sẽ công bố toàn cảnh năm 2019, đánh giá sâu số liệu năm 2018.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ ngành sử dụng sách trắng hàng năm như một nguồn thông tin chủ yếu, tin cậy cho hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp ngành phụ trách, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp từ đó đề xuất giải pháp.

Theo kế hoạch, ngày 22/7 sẽ công bố công khai ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019" trên Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Tổng cục Thống kê.

Ngày 1/8 sẽ phát hành bản in ấn phẩm.

Tính đến thời điểm 31/12/2018, cả nước có gần 715.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 9,2% so với cuối năm 2017. Trong đó TP HCM (228.267) và Hà Nội là hai thành phố dẫn đầu về số lượng (143.119), trong khi Bình Dương lại đứng đầu về tốc độ tăng trưởng (17,4%).

Năm 2018, bình quân cả nước có 14,7 doanh nghiệp hoạt động trên 1.000 dân số trong độ tuổi lao động. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh do ngành Thống kê điều tra tại thời điểm 31/12/2017  trên cả nước đạt hơn 560.400, tăng 11% so với năm trước đó…

1

Số doanh nghiệp hoạt động thời điểm 31/12/2018 (Nguồn: GSO)

2

Tốc độ tăng số doanh nghiệp năm 2018 (Nguồn: GSO)

3

Mật độ doanh nghiệp đang hoạt động thời điểm 31/12/2018 bình quân trên 1000 dân trong độ tuổi lao động của các địa phương (Nguồn: GSO)

4

Số lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12/2017 của các địa phương (Nguồn: GSO)

5

Tốc độ tăng số lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 so với 2016 của các địa phương (Nguồn: GSO)

Đông A