|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Không phải bán heo hay trái cây, khoản lợi nhuận nghìn tỷ của HAGL đến từ đâu?

16:38 | 31/01/2023
Chia sẻ
Hoàn nhập dự phòng đã trở thành "lá bài" giúp HAGL thoát lỗ ngoạn mục trong năm 2021 và 2022.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) ghi nhận 1.610 tỷ đồng doanh thu, tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mảng heo đóng góp doanh thu lớn nhất (42%) với 676 tỷ, mảng trái cây mang về 538 tỷ; tăng lần lượt 488% và 15% so với cùng kỳ năm 2021. Còn lại là nguồn thu từ bán hàng hoá, dịch vụ, bán thịt bò.

Dù ghi nhận doanh thu cao nhất kể từ khi nuôi heo tới nay song biên lợi nhuận gộp mảng heo chỉ còn 16% còn biên lợi nhuận mảng trái cây là 53%.

 Nguồn: HK tổng hợp.

Các chi phí tài chính (gồm chi phí lãi vay, dự phòng, lỗ tỷ giá,...) ăn mòn lợi nhuận song nhờ khoản chi phí quản lý doanh nghiệp âm 265 tỷ quý IV do hoàn nhập dự phòng giúp HAGL không những thoát lỗ còn có lãi ròng đột biến 290 tỷ, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2021.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính của HAGL.

Luỹ kế cả năm 2022, HAGL ghi nhận 5.081 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 142% so với 2021. Chi phí tài chính ăn mòn lợi nhuận song cũng nhờ khoản hoàn nhập dự phòng 1.561 tỷ nên doanh nghiệp lãi ròng 1.180 tỷ cả năm.

Thực chất khoản lãi nghìn tỷ năm 2022 của HAGL xuất phát chính từ việc hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu. Không chỉ 2022 mà năm 2021, chi phí hoàn nhập dự phòng của HAGL cũng lên tới 891 tỷ giúp doanh nghiệp chuyển mình từ lỗ thành lãi ròng hơn 200 tỷ. HAGL liên tục hoàn nhập dự phòng trong hai năm gần đây sau khi doanh nghiệp trích dự phòng 1.425 tỷ đồng vào năm 2020, khiến tập đoàn lỗ kỷ lục 1.257 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu năm, mảng cây ăn trái đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu với 2.150 tỷ (gấp đôi cùng kỳ) còn mảng heo đem về cho HAGL 1.669 tỷ (gấp 3 cùng kỳ).

Năm 2022, HAGL đặt kế hoạch doanh thu ở mức hơn 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng. Như vậy, tập đoàn đã vượt 6% mục tiêu doanh thu và vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận. 

 

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của HAGL là 19.951 tỷ đồng cuối năm 2022. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất (34%) trong cơ cấu tài sản là phải thu ngắn hạn với 6.896 tỷ. Trong đó phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 4.017 tỷ.

Việc điều tiết dự phòng các khoản phải thu của HAGL là nhân tố chính giúp tập đoàn có lãi nghìn tỷ năm qua. Tại ngày 31/12/2022, doanh nghiệp chỉ còn trích lập dự phòng 25 tỷ trong khi con số đầu năm 2022 là 1.467 tỷ.

Tổng nợ vay tính tới cuối quý IV là 8.279 tỷ, trong đó dư nợ trái phiếu là 5.742 (bao gồm 4.272 tỷ vay dài hạn). 2.197 tỷ là vay của các ngân hàng, phần nhỏ còn lại là từ các tổ chức, cá nhân.

 Nguồn: HK tổng hợp.

Trong năm qua, HAGL đi vay tổng cộng 2.887 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 3.226 tỷ đồng. Tổng chi phí lãi vay cả năm 2022 là 779 tỷ.

Khoản tiền mặt của HAGL còn hơn 72 tỷ cuối quý IV.

Khoản lãi hơn nghìn tỷ năm qua cũng chưa thể giúp HAGL xoá lỗ luỹ kế. Tính tới cuối năm 2022, doanh nghiệp còn lỗ luỹ kế 3.289 tỷ đồng. Khoản lỗ này khiến vổn chủ sở hữu chỉ còn 5.240 tỷ.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của HAGL âm 206 tỷ năm 2022 song đã giảm so với con số âm 640 tỷ năm 2021. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính âm 316 trong khi dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 517 tỷ giúp lưu chuyển tiền thuần trong năm qua chỉ âm gần 6 tỷ.

Hoàng Kiều

Bài 2: Dòng vốn tắc nghẽn, bóp nghẹt kinh tế sản xuất, nhà đầu tư cũng mất kênh đa dạng danh mục
Đã có những tia sáng dần xuất hiện khi những doanh nghiệp phát hành trái phiếu sau khi có quy định mới (Nghị định 08). Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ để khơi thông dòng vốn tắc nghẽn nghiêm trọng.