Hàng hóa

[Infographic] Câu lạc bộ xuất khẩu tỉ USD trong 7 tháng đầu năm

19:44 | 01/08/2019

Chia sẻ

7 tháng đầu năm nay có 20 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 88,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, 4 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỉ USD, chiếm 51,6%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2019 ước tính đạt gần 288,5 tỉ USD với kim ngạch xuất khẩu đạt 145,13 tỉ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng ước tính xuất siêu 1,8 tỉ USD.

7 tháng đầu năm có 20 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 88,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, 4 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỉ USD, chiếm 51,6%.

INFO-XK2

Đức Quỳnh - Đồ họa: Đức Việt