|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tiền mặt của Thế Giới Di Động lên cao kỷ lục, tồn kho về mức thấp nhất hai năm

11:39 | 30/04/2023
Chia sẻ
Khoản tiền gửi ngân hàng của Thế Giới Di Động đem về hơn 300 tỷ đồng tiền lãi, không những đóng góp lớn vào lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn giúp công ty thoát lỗ trong quý lợi nhuận rơi về đáy kể từ khi niêm yết.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) cho thấy quy mô tài sản của doanh nghiệp đạt 53.919 tỷ, giảm 3,4% so với đầu năm.

Trong đó, khoản mục hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 20.957 tỷ đồng tại ngày 31/3, song con số này đã giảm 18% so với đầu năm và là mức thấp nhất kể từ quý I/2021. Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 310 tỷ đồng cuối quý.

Trong bối cảnh sức yếu cầu, trước đó, MWG cho hay đã chủ động kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho từ quý IV/2022 để giảm chi phí tài chính và rủi ro giảm giá hàng hoá. Đây cũng là ưu tiên hàng đầu của công ty ở giai đoạn hiện nay.

 Nguồn: Tổng hợp từ Wichart.

Khi lãi suất vẫn neo cao và công ty siết chặt quản lý chi phí thì khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn có MWG lên mức cao kỷ lục, đạt 19.859 tỷ đồng cuối quý I. 

Với khoản tiền gửi ngân hàng dồi dào đã đem về cho MWG gần 314 tỷ đồng lãi tiền gửi ba tháng đầu năm, đóng góp lớn vào lợi nhuận của MWG. Thậm chí nhờ khoản lãi tiền gửi này đã giúp công ty thoát lỗ và ghi nhận 21 tỷ đồng lãi ròng trong quý I khi sức cầu yếu đã tác động tiêu cực với hoạt động kinh doanh các chuỗi của công ty.

  Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất của MWG.

Tổng nợ vay của MWG cuối quý I là 17.214 tỷ đồng bao gồm 11.313 tỷ đồng vay ngắn hạn, chủ yếu từ ngân hàng. Ba tháng đầu năm, công ty đi vay tổng cộng 11.252 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 10.627 tỷ. Chi phí lãi vay trong kỳ tốn 296 tỷ, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hết thời kỳ "tiền rẻ", lãi suất leo thang nên nghiệp vụ vay ngân hàng lãi suất thấp và gửi ngân hàng lãi suất cao không còn đem lại hiệu quả như giai đoạn trước cho MWG khi chênh lệch lãi tiền gửi và lãi vay chỉ đạt dương 18 tỷ quý I. Song con số này đã cải thiện hơn so với vài quý trước khi công ty thậm chí từng lỗ hàng trăm tỷ từ hoạt động này.

  Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất của MWG.

Vốn chủ sở hữu của MWG đạt 23.953 tỷ đồng cuối kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 8.745 tỷ.

Hoàng Kiều