|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

ĐHĐCĐ HDBank: Tham gia nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng sẽ được nới room ngoại lên 49%?

09:35 | 26/04/2023
Chia sẻ
Năm 2023, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 13.197 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022. Tại Đại hội, HDBank cũng đã trình ĐHĐCĐ thông qua nhiều vấn đề quan trọng bao gồm chi trả cổ tức, vốn điều lệ, mua cổ phần một công ty trong lĩnh vực chứng khoán và đặc biệt là kế hoạch tiếp tục tham gia nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng.

 

Sáng ngày 25/4, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 tại TP HCM, đại hội có sự tham gia của số cổ đông nắm giữ 1,912 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ 76,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HDBank. 

Tính đến 22/3/2023, HDBank có 23.942 cổ đông, đại diện sở hữu 2,5 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết. Bao gồm 239 cổ đông tổ chức (117 tổ chức trong nước và 122 tổ chức trong nước) và 23.703 cổ đông cá nhân.

Báo cáo trước đại hội, lãnh đạo HDBank cho biết, trong bối cảnh thách thức, HDBank đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số tạo sự phát triển đột phá và đạt được kết quả toàn diện.

Lợi nhuận trước thuế của HDBank là 10.268 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động như ROE và ROA lần lượt đạt 23,5% và 2,08%, cao hơn so với năm 2022 và vượt chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao.

Tổng tài sản của ngân hàng chính thức vượt mốc 416,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2021. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt hơn 268,1 nghìn tỷ đồng đạt 105% kế hoạch đề ra. An toàn vốn, thanh khoản được đảm bảo với chỉ số chất lượng. Chỉ số an toàn vốn CAR (chuẩn Basel II) đạt trên 13,4%. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất (theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN) là 1,27%, trong đó riêng HDBank chỉ có 0,96%, tiếp tục ở mức thấp nhất toàn ngành.

Với nguồn vốn, ngân hàng đã huy động hơn 366,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9%, đảm bảo ổn định thanh khoản và quản trị lãi suất tốt trước nhiều biến động thị trường. HDBank hoàn thành lợi nhuận 105% kế hoạch, các chỉ số tài chính vượt kế hoạch chiến lược và cam kết với nhà đầu tư, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro được tối ưu hóa.

Trong năm vừa qua, HDBank tiếp tục các Quỹ Tín dụng nhân dân theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng tiếp tục ghi nhiều dấu ấn tiên phong số hóa, là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hợp tác với AWS - công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu thế giới thuộc tập đoàn toàn cầu Amazon.com, để đưa vào sử dụng dịch vụ Amazon Elastic Kubernetes tại HDBank, phục vụ mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.

Ngoài ra, HDBank là ngân hàng đầu tiên sử dụng dịch vụ Swift Go tại thị trường Việt Nam, khẳng định một bước tiến quan trọng của HDBank trong hoạt động thanh toán quốc tế. IFC và HDB đã ký MOU trở thành đối tác chiến lược để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng quy mô tài chính và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm cả chuỗi nông nghiệp công nghệ cao.

Năm 2022, lãnh đạo HDBank đã chia sẻ, ngân hàng được lựa chọn tham gia Dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam (VSUEE) với vai trò là Ngân hàng cấp bảo lãnh khoản vay. HDBank cũng đã tiên phong địa phương hóa hoạt động kinh doanh online với kênh website 63 tỉnh thành.

Đồng thời, cải tiến toàn diện mọi hoạt động theo hướng ứng dụng số, trong đó triển khai các sản phẩm công nghệ và gia tăng tiện ích trên các sản phẩm, số hóa gần như toàn bộ quy trình vận hành, quản lý.

Các công ty con, cụ thể trong đó HD Saison, tiếp tục hoạt động an toàn, hiệu quả. Đến 31/12/2022 tổng tài sản của HD SAISON đạt 17.871 tỷ đồng tăng 26,6%, trong đó cho vay khách hàng đạt 16.839 tỷ đồng, tăng trưởng 25,9%, huy động vốn tăng 28,2%, vốn chủ sở hữu tăng 16,2% so với năm 2021. 

Chủ tọa đoàn ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 HDBank. (Ảnh: H.T)

Mục tiêu lợi nhuận 2023 tăng 29%

Năm 2023, HDBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 520.024 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022. Tổng nguồn vốn huy động (bao gồm các khoản nợ Chính phủ  và NHNN, huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay các TCTD) dự kiến đạt 459.398 tỷ đồng, tăng 25%.

Tổng dư nợ tín dụng  ước đạt 333.553 tỷ đồng, tăng 24% nhưng không vượt quá hạn mức do NHNN phê duyệt. Tỷ lệ ROE và ROA dự kiến lần lượt là 24,5% và 2,3%.

Ngân hàng cho biết năm 2023 sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và hướng tới áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất. Một trong những nỗ lực đã và đang được ngân hàng tiên phong áp dụng là tuân thủ đầy đủ Basel III. Đây là mục tiêu quan trọng sẽ được HDBank ưu tiên hoàn thành.

Đối với hoạt động kinh doanh, HDBank định hướng tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng hiệu quả, an toàn hơn nữa, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu hợp nhất thấp dưới 2%; mở rộng các sản phẩm dịch vụ trên kênh số và nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng.  

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất, kế hoạch kinh doanh 2023 của HDBank 

 

Trả cổ tức 2022 tỷ lệ 25%, tăng vốn điệu lệ lên 29.276 tỷ đồng 

Tại đại hội, HĐQT HDBank trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022. Cụ thể, lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các quỹ là hơn 6.500 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại của năm trước chưa chia là 316,6 tỷ đồng. Lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức 2022 là hơn 6.817 tỷ đồng.

Ngân hàng sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ tối đa 10% và bằng cổ phiếu tỷ lệ tối đa 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, từ lợi nhuận chưa phân phối 2022 sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và trích quỹ theo quy định.

Về phương án tăng vốn năm 2023, ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.972,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành ESOP. Dự kiến tổng vốn điều lệ sẽ tăng từ 25.303 tỷ đồng lên 29.276 tỷ đồng trong năm 2023.

Cụ thể, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ thêm 3.772 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ phân phối là 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ, đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng thông qua việc phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động  (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thông qua vào năm 2021.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất, kế hoạch kinh doanh 2023 của HDBank  

Tổng Giám đốc Phạm Quốc Thanh được đề cử vào HĐQT 

Ngày 15/04, HDBank công bố tờ trình miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm – Thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. HDBank trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu bổ sung ông Phạm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Phạm Quốc Thanh sinh năm 1970, cử nhân Tài chính ngân hàng và cử nhân Ngoại ngữ. Ông từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các ngân hàng như HSBC, ACB, ABBank, Techcombank... trước khi gia nhập HDBank năm 2013. Từ tháng 3/2020, ông Phạm Quốc Thanh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc HDBank.

Số lượng Thành viên HĐQT HDBank gồm 7 Thành viên (TV) HĐQT và 3 cố vấn. 7 TV HĐQT bao gồm: ông Kim Byoungho - Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực; 3 Phó Chủ tịch HĐQT gồm ông Lưu Đức Khánh, ông Nguyễn Thành Đô và ông Nguyễn Hữu Đặng; ông Phạm Quốc Thanh - TV HĐQT và ông Lê Mạnh Dũng - TV HĐQT độc lập. Cùng các cố vấn là Bà Lê Thị Băng Tâm, Ông Chu Việt Cường, Ông Lim Peng Khoon.

Ông Phạm Quốc Thanh (bên trái) được đề cử vào HĐQT

Tham gia nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng

Một nội dung đặc biệt quan trọng cũng được HDBank trình bổ sung ĐHĐCĐ thông qua trong đại hội này là việc tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD). 

Việc này trước đó đã được đại hội đồng cổ đông HDBank năm 2022 thông qua vào ngày 23/8/2022 nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, góp phần vào sự phát triển lành mạnh và ổn định của hệ thống ngân hàng, nền kinh tế.

HĐQT trình đại hội thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các công việc liên quan đến việc HDBank nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng TMCP, phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Mua lại một công ty chứng khoán

Song song với việc nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng, HDBank dự kiến cũng trình cổ đông thông qua việc mua lại một công ty chứng khoán với đánh giá rằng, tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất lớn.

HDBank đặt mục tiêu sẽ mở rộng hơn nữa các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đa dạng hóa và tăng cường nguồn thu dịch vụ, thông qua nhiều hoạt động mới như tư vấn phát hành, tư vấn tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, quản lý tài sản và các dịch vụ khác. 

Tiêu chí mà HDBank đưa ra để lựa chọn công ty chứng khoán góp vốn, mua cổ phần bao gồm: Được cấp phép để thực hiện các nghiệp vụ như môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán; có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất; hoạt động kinh doanh có lợi nhuận liên tiếp trong 3 năm gần nhất đồng thời đảm bảo đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và quy định hiện hành của HDBank.

Đai hội đến phần thảo luận, các cổ đông đặt câu hỏi dành cho ban lãnh đạo HDBank

Cổ đông đại diện cho cổ đông tổ chức: Mục tiêu của ngân hàng đang khá cao, đặc biệt là các chỉ tiêu tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất các ngân hàng, đây là thách thức trong bối cảnh kinh tế vĩ mô khó khăn, vậy đâu là cơ sở cho các kế hoạch trên?

Tổng Giám đốc Phạm Quốc Thanh: Thực tế, các chỉ tiêu tăng trưởng trong năm nay là khá thách thức. Ban lãnh đạo công ty vẫn mạnh dạn đặt ra kế hoạch trên, dựa vào năng lực đã thể hiện trong 2 năm vừa qua.

Ngay trong quý I/2023, HDBank đạt mức tăng trưởng tín dụng 10%, cao nhất toàn ngành. Với việc tham gia vào chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, HDBank có khả năng được cấp room khá lớn về tín dụng, có cơ hội bứt tốc trong chặng đường sắp tới.

Thứ hai, HDBank là năm bản lề của chiến lược 5 năm, hàng loạt giao phẩm trong chiến lược sau 2 năm xây dựng sẽ bắt đầu đóng góp vào hiệu quả hoạt động, chẳng hạn như nền tảng chuyển đổi số để tiếp cận khách hàng khoảng 30 triệu khách tiềm năng trong các hệ sinh thái, qua đó đưa HDBank tiếp cận có mục tiêu và có hiệu quả trong việc tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng. 

Năm 2022, tổng giao dịch qua kênh số của HDB đã tăng trưởng tính bằng lần so với các năm trước. Năm nay, HDB cũng phủ rộng các cơ sở, đại lý, các chương trình tài trợ chuỗi để tiếp cận các khách hàng nông nghiệp nông thôn - nơi nhiều ngân hàng khác chưa tiếp cận.

Trong tháng 5, HDBank sẽ cho ra đời các dịch vụ mới ở phân khúc chiến lược, trung cao cấp trở lên để tập trung chăm sóc, khai thác có bài bản và tăng hiệu quả khai thác từ nhóm khách hàng này mà trươc đây HDBank chưa chăm sóc đúng mức.

Đối với mảng bảo hiểm, mặc dù năm nay có nhiều thách thức nhưng HDBank đã tổ chức tư vấn cho khách hàng một cách bàn bản ngay từ đầu, đến nay chưa có sự vụ nào đáng tiếc xảy ra, cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng. Chúng tôi xem thách thức thị trường lúc này là động lực để HDBank đạt được tăng trưởng về phí trong mảng Banca của HDBank. 

Đó là những cơ sở để HDBank đặt kế hoạch tăng trưởng cao trong năm nay.

Nghịch lý  lợi nhuận 2022 lần đầu tiên vượt 10.000 tỷ, tuy nhiên chỉ số P/B thấp nhất trong 5 năm qua? Vì đâu? Đây có phải là phản ánh khó khăn nội tại hay là thị trường đang định giá rẻ cổ phiếu HDB? Ban lãnh đạo HDB cho biết đánh giá của ngân hàng về vấn đề này, Ban lãnh đạo có dự định mua vào hay không?

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT: Chúng tôi là những nhà đầu tư dài hạn nên không thể tư vấn được việc nên mua cổ phiếu HDB ngay bây giờ hay không. Tôi nghĩ các nhà tư vấn sẽ làm việc đó tốt hơn. Tại HDB, nhiều CBCNV đã dùng tiền lương tích lũy để mua cổ phiếu HDB. Đây cũng là một điều cho thấy niềm tin vào giá trị công ty.

Quỹ Maybank, Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC): HDBank có kế hoạch chia cổ tức hoàn toàn bằng tiền mặt năm 2023? 

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: HDBank thông qua kế hoạch cổ tức 2023 sẽ tiếp tục chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu. Về nguyên tắc, chúng ta cũng hoàn toàn có thể chia bằng tiền, nhưng cũng tùy thuộc vào kết quả thực tế, diễn biến thị trường và chủ trương của NHNN. 

Những năm vừa qua, NHNN định hướng cho các NHTM không chia cổ tức bằng tiền. Nhưng năm nay, NHNN đã cho phép các NHNN chia cổ tức bằng tiền, tinh thần này sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2023.

Nếu nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng, HDBank có được nới room ngoại lên 49% hay không?

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Chính phủ và NHNN đã có các quy định để tạo điều kiện cho các TCTD thực hiện việc tiếp quản các ngân hàng yếu kém, trong đó có thể nâng room NĐT nước ngoài lên 49%. Nhưng hiện tại, vẫn còn nhiều nội dung chưa có thông tin chính thức và trong phạm vi bảo mật.

Do vậy, thời điểm hiện tại ngân hàng chưa thể khẳng định. Đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ thông tin đến các cổ đông.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của HDBank hiện nay có đảm bảo an toàn không?

Tổng Giám đốc Phạm Quốc Thanh: Gần 90% danh mục cho vay đều có tài sản đảm bảo với tính thanh khoản tốt. Tín dụng cũng được phân bổ vào nhiều ngành nghề khác nhau. Do vậy, mức độ bao phủ trích lập dự phòng nợ xấu ở mức 70-75% là đầy đủ cho danh mục nợ của HDBank. Tất nhiên, khi có cơ hội, HDBank sẽ trích lập thêm để tăng sự an toàn cho ngân hàng.

Đánh giá về các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi, các nhà đầu tư đóng góp gì cho HDBank?

Đánh giá của Quỹ Đầu tư Quốc tế Affinity - Quỹ đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi HDBank: Thời gian qua, HDBank thực hiện chiến lược đúng đắn, ROE đạt 24%, danh mục cho vay an toàn cao. Trong thời gian sắp tới, theo định hướng phát triển số của HDBank tôi tin ngân hàng sẽ phát triển tốt hơn nữa.

Bank lãnh đạo HDBank cũng đã tính toán đến các yếu tố rủi ro và đảm bảo an toàn vốn trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Với các nhà đầu tư, chúng tôi cho rằng giá trị cổ phiếu HDBank hiện đang rất tốt để đầu tư.

Nguyễn Thị Phương Thảo: Sự đóng góp của các nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi đã hỗ trợ ngân hàng có nguồn lực tăng trưởng tốt hơn, đóng góp vào các chỉ số tăng trưởng, an toàn vốn của ngân hàng.

Ban lãnh đạo ngân hàng có thể thông tin thêm về hoạt động đầu tư trái phiếu?

Ông Phạm Quốc Thanh  HDBank đang phân bổ khoảng 8% tài trợ cho các dự án BĐS, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành và đa phần cho vay ở phân khúc giá vừa túi tiền. HDBank đã tài trợ thành công 4-5 dự án nhà ở xã hội cho thấy khẩu vị rủi ro của HDBank bám sát định hướng phát triển bền vững.

HDBank chỉ nắm giữ 4.300 tỷ đồng trái phiếu, chưa tới 2% dư nợ tín dụng. Chỉ có khoảng 1.000 tỷ trong lĩnh vực BĐS. Lịch trình thanh toán trái phiếu chưa phát sinh nợ quá hạn. HDBank theo sát quá trình kinh doanh, tiến độ dự án của các chủ đầu tư để đảm bảo khai thác hiệu quả, an toàn nguồn vốn của ngân hàng.

Nguyễn Thị Phương Thảo: Ngay cả trong đỉnh điểm của suy giảm niềm tin, các khách hàng của HDBank đều chi trả đúng hạn, trái phiếu không bị chiết khấu dưới mệnh giá, ngay cả khi các NĐT muốn rút tiền trước hạn vẫn được các chủ đầu tư thanh toán đủ. HDBank đã có 14 triệu khách hàng, chỉ số tín nhiệm và tính cam kết tiếp tục sử dụng dịch vụ trên 99%.

Đại hội kết thúc, tất cả các tờ trình được thông qua.

Hoàng Trung