|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãi ròng FPT tăng trưởng gần 23% hai tháng đầu năm

10:21 | 22/03/2024
Chia sẻ
Lĩnh vực công nghệ tiếp tục đóng góp lớn nhất vào tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận toàn Tập đoàn FPT với mức tăng lần lượt đạt 26% và 28% so với hai tháng đầu năm 2023.

Báo cáo của CTCP FPT (Mã: FPT) thông tin hai tháng đầu năm, doanh thu của tập đoàn đạt 8.966 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.567 tỷ đồng; tăng lần lượt gần 23% và 19,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.137 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2024, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu tăng 17,5% lên mức 61.850 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 18% lên 10.875 tỷ đồng. Như vậy, sau hai tháng, FPT đều thực hiện được hơn 14% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm.

  Nguồn: FPT.

Lĩnh vực công nghệ trong hai tháng tiếp tục đóng góp lớn nhất vào tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận toàn tập đoàn với mức tăng lần lượt đạt 26% và 28% so với hai tháng đầu năm 2023.

Mảng Dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) ở thị trường nước ngoài tiếp tục đà tăng trưởng, đạt doanh thu 4.354 tỷ đồng, tương đương với mức tăng gần 30%, dẫn dắt bởi sức tăng đến từ cả 4 thị trường. Trong đó, thị trường Nhật Bản tăng gần 31% (tương đương tăng gần 49,7% theo Yên Nhật) và thị trường APAC tăng gần 37%.

Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 5.797 tỷ đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ, chủ yếu do tập đoàn đã đẩy sớm việc ký mới ngay trong tháng 12/2023 (khối lượng đơn hàng ký mới trong tháng 12/2023 tăng trưởng 375% so với cùng kỳ, và tăng 185% so với tháng liền trước).

Lũy kế hai tháng đầu năm 2024 và tháng 12/2023, khối lượng đơn hàng ký mới tăng trưởng 37,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, trong hai tháng, giá trị đơn hàng thắng thầu và đang trong giai đoạn xúc tiến ký kết tăng trưởng trên 30% so với cùng kỳ.

Nhờ những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành, khối doanh nghiệp nước ngoài và các ngành kinh tế ít bị ảnh hưởng, mảng Dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 847 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng hơn 10%.

 Nguồn: FPT.

Hoàng Kiều