|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hạ tầng viễn thông Việt Nam 2030 khác hiện tại thế nào

07:03 | 01/03/2024
Chia sẻ
Theo quy hoạch Hạ tầng Thông tin và Truyền thông, Việt Nam sẽ phổ cập smartphone vào năm 2025, tăng thêm 4-6 tuyến cáp quang biển vào 2030.

 

Hạ tầng số là một trong năm loại hạ tầng trong Quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050, được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố cuối tháng 2 cùng hạ tầng Bưu chính, Ứng dụng CNTT, An toàn thông tin, Công nghiệp CNTT.

Hoàng Khánh - Lưu Quý