|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Coteccons muốn nới room ngoại lên 100%, đề xuất không chia cổ tức năm 2022

21:40 | 04/04/2023
Chia sẻ
Coteccons dự kiến trình ĐHĐCĐ nâng room ngoại từ 49% hiện tại lên 100%.

CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, dự kiến tổ chức ngày 25/4 tại TP HCM.

Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, Coteccons dự kiến không trích lập các quỹ và không chia cổ tức.

 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên.

Bên cạnh đó,Hội đồng quản trị dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án và thực hiện các thủ tục đăng ký để tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa là 100% theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê về số liệu sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 5/4, hiện room nước ngoài tối đa của Coteccons là 49% và đã kín room.

Ngoài ra, Coteccons muốn cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu cơ hội kêu gọi vốn đầu tư, quyết định thời điểm và hình thức kêu gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons (công ty con do Coteccons nắm 100% vốn).

Đến nay, mặc dù đang hoạt động chỉ với 94,5 tỷ đồng vốn điều lệ, Coteccons cho biết Unicons vẫn thể hiện là một công ty xây dựng vững mạnh nhất trong hệ sinh thái của đơn vị này.

Unicons thành lập năm 2006. Tính tới cuối năm 2022, tổng tài sản của Unicons là 5.018 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 1.592 tỷ. Doanh thu năm 2022 của Unicons là 5.773 tỷ.

Mục tiêu lợi nhuận 233 tỷ năm 2023

ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Coteccons đã thông qua việc chuyển đổi năm tài chính của công ty tính từ ngày 1/1 đến 31/12 năm dương lịch thành năm tài chính tính từ ngày 1/7 đến ngày 30/6 năm sau.

Năm tài chính đầu tiên áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt chuyển đổi bắt đầu từ ngày 1/1/2023 và ngày kết thúc vào ngày 30/6/2023.

Do đó, Coteccons đã đưa ra kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 (1/1 - 30/6) với 7.644 tỷ doanh thu, lãi sau thuế 44 tỷ đồng; tăng lần lượt 144% và 880% so với cùng kỳ.

Tính chung cho cả năm 2023, Coteccons dự kiến doanh thu là 16.249 tỷ, lãi sau thuế 233 tỷ; tăng 12% về doanh thu và gấp 11 lần về lợi nhuận so với năm ngoái.

 

 

Hoàng Kiều

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed tăng ít hơn dự kiến trong tháng 8
Theo báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ mới công bố, thước đo lạm phát ưa thích của Fed đã tăng ít hơn dự kiến trong tháng 8. Kết quả này cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ đã đạt được bước tiến khác trong cuộc chiến ghìm cương giá cả.