Tài chính

[Chart] Vốn điều lệ 'Big 4' ngân hàng 10 năm qua

07:07 | 13/06/2019

Chia sẻ

Trong suốt gần 10 năm từ 2009 đến nay, vốn điều lệ của 4 ngân hàng vốn nhà nước không ngừng tăng. Với xuất phát điểm từ khoảng 45 nghìn tỉ đồng, đến nay tổng vốn điều lệ của nhóm "Big 4" này đã lên đến ần 139 nghìn tỉ đồng.

VietinBank là ngân hàng tăng nhiều nhất, từ khoảng 11,2 nghìn tỉ đồng đến nay đã tăng lên hơn 37,2 nghìn tỉ đồng, tương đương 230%.

vietibank

Vốn điều lệ VietinBank 10 năm qua (tính đến tháng 6/2019). Đơn vị tính: tỉ đồng. (TV tổng hợp từ các báo cáo tài chính sau kiểm toán của VietinBank).

Vietcombank 10 năm trước có vốn điều lệ gần như đứng đầu hệ thống ngân hàng, nhưng nay lùi về vị trí thứ hai (sau VietinBank) khi vốn vào khoảng 37,09 tỉ đồng, tăng khoảng 206% so 10 năm trước.

vcb

Vốn điều lệ Vietcombank 10 năm qua (tính đến tháng 6/2019). Đơn vị tính: tỉ đồng. (TV tổng hợp từ các báo cáo tài chính sau kiểm toán của Vietcombank).

BIDV trước đó có vốn khoảng 10,5 nghìn tỉ đồng, đứng thứ 4 trong nhóm ngân hàng vốn nhà nước, nay đã đạt con số gần 34,2 nghìn tỉ đồng, tăng gần 226% so cách đấy 10 năm.

bid

Vốn điều lệ BIDV 10 năm qua (tính đến tháng 6/2019). Đơn vị tính: tỉ đồng. (TV tổng hợp từ các báo cáo tài chính sau kiểm toán của BIDV).

Agribank đang trong quá trình chuẩn bị cổ phần hóa, so với 3 ngân hàng TMCP trên, vốn điều lệ của Agribank hiện thấp nhất với 30,5 nghìn tỉ đồng, tăng khoảng 170% so với 10 năm trước.

agr

Vốn điều lệ Agribank 10 năm qua (tính đến tháng 6/2019). Đơn vị tính: tỉ đồng. (TV tổng hợp từ các báo cáo tài chính sau kiểm toán của Agribank).

Tiến Vũ

Theo Kinh tế & Tiêu dùng