Hàng hóa

Bức tranh năng lượng tái tạo của Việt Nam đang ‘vẽ’ đến đâu?

07:56 | 06/02/2021

Chia sẻ

Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2030, năng lượng tái tạo đạt tỷ lệ 15-20% trong tổng cung nguồn năng lượng sơ cấp và đạt 25-30% vào năm 2045.
Bức tranh năng lượng tái tạo của Việt Nam đang ‘vẽ’ đến đâu? - Ảnh 1.

 

Như Huỳnh - Đức Bùi