|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bất động sản sẽ phát triển lành mạnh hơn sau giai đoạn điều chỉnh?

08:33 | 05/07/2022
Chia sẻ
Những chính sách, quy định mới đang và sắp được áp dụng kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản thời gian tới phát triển lành mạnh, minh bạch hơn.

Nhiều quy định và chính sách mới về thị trường bất động sản sắp được áp dụng. (Ảnh: Hạ Vũ).

Công bố định kỳ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị định số 44 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, Bộ Xây dựng định kỳ phải công bố các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn), gồm:

Định kỳ hàng năm: Trước ngày 31/12 của năm công bố các số liệu thống kê: Kết quả thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở; số lượng, diện tích nhà ở tại khu vực đô thị, nông thôn; số lượng nhà ở, đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Định kỳ hàng quý: Ngày cuối cùng của quý công bố các số liệu thống kê: Tổng số dự án bất động sản được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng, khởi công; số lượng, diện tích các loại bất động sản của dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; số lượng, diện tích các loại bất động sản của dự án đã được giao dịch; số lượng các loại bất động sản của dự án được giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản; chỉ số giá giao dịch bất động sản; chỉ số lượng giao dịch bất động sản.

UBND cấp tỉnh giao Sở Xây dựng định kỳ công bố thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương trên Cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý hàng quý và hàng tháng gồm các số liệu nên trên.

Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Chủ đầu tư phải cung cấp loạt giấy tờ pháp lý dự án

Theo Nghị định, chủ đầu tư dự án BĐS phải cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án và sản phẩm BĐS đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo cho Sở Xây dựng như quy mô dự án, tổng vốn đầu tư, thời gian hoạt động của dự án và tiến độ thực hiện.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải cung cấp các văn bản pháp lý của dự án như quyết định chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng hoặc thông báo khởi công đến văn bản của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có),…

“Việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu bề BĐS đủ điều kiện giao dịch và đăng tải văn bản cảu Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện trước khi chủ đầu tư đưa bất động sản của dự án ra giao dịch”, Nghị định nêu rõ.

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng cung cấp thông tin dữ liệu chi tiết về dự án nhận chuyển nhượng, loại hình doanh nghiệp, bất động sản đủ điều kiện đưa vào giao dịch,… Chủ đầu tư chuyển nhượng phải điều chỉnh sửa đổi lại thông tin, dữ liệu dự án.

Đối với sàn giao dịch BĐS phải cung cấp thông tin, dữ liệu chi tiết về thông tin dự án như địa điểm, quy mô và các văn bản pháp lý như quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng hoặc thông báo khởi công, văn bản của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua,… gửi về Sở Xây dựng nơi có BĐS phát sinh giao dịch.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022.

Sẽ bỏ khung giá đất, đánh thuế người có nhiều nhà đất

Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp về việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

Trong đó, để hoàn thiện cơ chế xác định giá đất trong giai đoạn tới, Nghị quyết 18 đặt ra giải pháp là bỏ khung giá đất, có cơ chế và phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường.

Đồng thời, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất. Trung ương xây dựng tiêu chí và quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc xây dựng bảng giá đất. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất. Có cơ chế hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo đảm tính độc lập của hội đồng thẩm định giá đất, năng lực của tổ chức tư vấn xác định giá đất, năng lực và đạo đức của các định giá viên.

Bên cạnh đó, bổ sung, hoàn thiện các quy định bảo đảm công khai, minh bạch như: Công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt; xử lý nghiêm các vi phạm,...

Nghị quyết cũng yêu cầu rà soát chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, xây dựng chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế, phù hợp với trình độ phát triển, điều kiện cụ thể và lộ trình thích hợp.

Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang,...

Doanh nghiệp làm ăn chộp giật hết cửa huy động vốn

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển “nóng”, bộc lộ rất nhiều bất cập, các cơ quan quản lý đang đưa ra các giải pháp để chấn chỉnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc hồi tháng 4/2022 đã ban hành Chỉ thị về kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi quy định liên quan đến chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường quản lý, thanh tra thị trường trái phiếu doanh nghiệp; giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ,…

Ngoài ra, sắp tới, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ sửa đổi quy định về phát hành TPDN riêng lẻ tại Nghị định số 153/2020/NĐCP theo hướng siết chặt một cách hợp lý, quản lý chặt chẽ các công ty chứng khoán tư vấn phát hành và có các điều kiện chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn với nhà phát hành trái phiếu, đặc biệt trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, các doanh nghiệp yếu kém không được phát hành,…

Đối với hoạt động huy động vốn tín dụng ngân hàng, theo chỉ đạo của NHNN, bất động sản là đối tượng bị kiểm soát chặt. Tuy nhiên, NHNN khẳng định sẽ chỉ quản lý rủi ro của các tổ chức tín dụng khi cho vay lĩnh vực bất động sản đối với những trường hợp kinh doanh đầu cơ, những dự án thuộc phân khúc giá trị lớn. Theo đó, những chủ đầu tư thiếu năng lực, dự án thiếu hiệu quả, không đáp ứng đủ điều kiện sẽ không dễ tiếp cận vốn vay.

Công Tâm