Tài chính

[Infographic] Lợi nhuận các ngân hàng đã biến động ra sao sau kiểm toán

07:30 | 12/09/2019

Chia sẻ

Sau kiểm toán, báo cáo tài chính của một số ngân hàng đã có sự biến động, mặc dù không quá lớn và yếu tố thay đổi nhiều nhất là lợi nhuận sau thuế.

So sánh giữa báo cáo tài chính trước và sau soát xét của 28 ngân hàng thương mại trong nước có thể nhận thấy không có quá nhiều ngân hàng bị điều chỉnh về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Cụ thể có 8 ngân hàng có sự thay đổi về lợi nhuận sau thuế, trong đó có 4 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận giảm và phần còn lại là tăng.

Nhóm ngân hàng có lợi nhuận sau thuế giảm sau soát xét gồm: ABBank (giảm 17%); SeABank (giảm 14,8%); VietABank (giảm 12,6%) và BIDV (giảm 1,4%). Xét về con số tuyệt đối, mức giảm từ 9 tỉ đồng đến 89 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, những ngân hàng có lợi nhuận sau thuế tăng sau kiểm toán gồm Eximbank (tăng 17,2%); SHB (tăng 4,9%); MSB (tăng 1,6%) và VietBank (tăng 0,4%).

Nguyên nhân tạo ra sự chênh lệch của các báo cáo tài chính này thường gặp là việc tăng/giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp, điều chỉnh thu nhập về lãi thuần, kinh doanh ngoại hối, hoạt động khác,...

sssfsfsfd

Diệp Bình - Đồ hoạ: Alex