Nhà đất

[Infographic] Casino đầu tiên cho người Việt vào chơi tại Phú Quốc có gì?

19:19 | 22/01/2019

Chia sẻ

Casino Corona hoạt động liên tục 24h, phí vào cửa 1 triệu đồng/24h/1 người, hoặc 25 triệu đồng/tháng. Số tiền thu phí vào cửa này sẽ nộp về ngân sách Kiên Giang. Để được phép đánh bạc, thu nhập hàng tháng của người chơi tối thiểu phải là 10 triệu đồng hoặc thuộc diện chịu thuế thu nhập từ bậc 3 trở lên...

Khánh Hà - Alex