Thời sự

[Infographic] Dự án sân bay Long Thành đã làm được những gì?

06:30 | 12/10/2019

Chia sẻ

Cho đến hiện tại, có 8 doanh nghiệp thuộc diện bị thu hồi đất để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Chính phủ đã giao 15.000 tỉ đồng trong tổng số 23.000 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng dự án.
info3

N. Lê - Pukgy