Tài chính

[Infographic] Công nghệ định hình tương lai của ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam

08:00 | 02/12/2019

Chia sẻ

Ngành tài chính tiêu dùng đã ra đời và phát triển từ nhiều năm về trước nhưng những thay đổi mạnh mẽ nhất mới chỉ xuất hiện trong những năm gần đây.

Diệp Bình
Alex Chu
Kinh tế & Tiêu dùng

Diệp Bình - Đồ hoạ Alex