Hàng hóa

[Chart] Thập kỉ cán cân thương mại giữa Việt Nam và EU

06:45 | 27/06/2019

Chia sẻ

EU liên tục là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của ta hiện nay. Ngày 30/6, Hiệp định EVFTA sẽ được ký kết, mang lại cơ hội cực kỳ lớn về thuế xuất cho hàng hóa Việt Nam khi vào EU.

Trong suốt 10 năm qua, kể từ năm 2008 đến nay, Việt Nam luôn thặng dư cán cân thương mại trong trao đổi hàng hóa với EU.

Trong 28 nước thành viên trong khu vực EU, Việt Nam gần như duy trì thặng dư thương mại với trên 20 nước qua các năm. Đặc biệt với 10 nước có kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất, Việt Nam giữ cán cân thặng dư suốt thập niên qua.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và EU giai đoạn 2008 - 4T/2019

eu-bd

(TV tổng hợp, nguồn số liệu TCTK)

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Anh giai đoạn 2008 - 4T/2019

anh-db

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Áo giai đoạn 2008 - 4T/2019

ao-bd

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Bỉ giai đoạn 2008 - 4T/2019

bi-bd

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Đức giai đoạn 2008 - 4T/2019

duc - bd

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Hà Lan giai đoạn 2008 - 4T/2019

ha lan - bd

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Italia giai đoạn 2008 - 4T/2019

y-bd

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Pháp giai đoạn 2008 - 4T/2019

phap-bd

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Slovakia giai đoạn 2008 - 4T/2019

Slovakia -bd

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Tây Ban Nha giai đoạn 2008 - 4T/2019

TBN-bd

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Thụy Điển giai đoạn 2008 - 4T/2019

thuy-dien-bd

Ngày 30/6 tới đây, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)sẽ được ký kết, mang lại cơ hội cực kỳ lớn về thuế xuất cho hàng hóa Việt Nam khi vào EU.

Đây được xem là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU.

Đối với xuất khẩu của Việt Nam

Ngay khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. 

Sau 7 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. 

Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%.

Như vậy, có thể nói gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Cho đến nay, đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam trong các hiệp định FTA đã được ký kết. 

Đối với hàng xuất khẩu của EU

Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế (chiếm 64,5% kim ngạch nhập khẩu). 

Sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% kim ngạch xuất khẩu từ EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu. 

Sau 10 năm, mức xóa bỏ thuế quan là khoảng 98,3% số dòng thuế (chiếm 99,8% kim ngạch nhập khẩu). 

Đối với khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại của EU, Việt Nam áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan theo cam kết WTO.

Tiến Vũ