|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Khoản lỗ lớn nhất ngành thép

14:19 | 31/01/2024
Chia sẻ
Năm 2023, Pomina lỗ ròng 960 tỷ đồng cả năm, là mức lỗ lớn nhất ngành thép năm qua.

Là ngành mang tính chất chu kỳ, tổng sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm trong nước năm 2023 chứng kiến sự sụt giảm do ảnh hưởng của nền kinh tế vĩ mô cũng như thị trường bất động sản nói riêng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của CTCP Thép Pomina (Mã: POM) cho thấy doanh thu thép tiêu thụ nội địa giảm sâu 80% so với cùng kỳ còn 214 tỷ. Bên cạnh đó, doanh thu xuất khẩu cũng giảm 71% xuống 98 tỷ đồng quý IV.

Thị trường tiêu thụ cả nội địa và xuất khẩu đều yếu khiến doanh thu thuần quý cuối năm 2023 của Pomina còn 333 tỷ, giảm 82% so với quý IV/2022.

Giá vốn vẫn cao nên công ty chỉ còn 22 tỷ lợi nhuận gộp. Chi phí tài chính chiếm tỷ trọng lớn, riêng chi phí lãi vay đã lên tới 214 tỷ trong quý IV. Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận khoản lỗ khác 148 tỷ (không được thuyết minh).

Kết quả, Pomina lỗ ròng 313 tỷ, cùng kỳ 2022 công ty cũng lỗ 459 tỷ. Đây là quý thứ 7 thua lỗ liên tiếp của Pomina.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các quý.

Luỹ kế cả năm 2023, Pomina ghi nhận 3.281 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ bằng 1/4 của năm 2022. Doanh nghiệp lỗ ròng 960 tỷ đồng, năm 2022 lỗ ròng 1.168 tỷ. Thua lỗ liên tục khiến khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới hết năm 2023 âm 1.271 tỷ đồng.

Tính tới hiện tại, Pomina là đơn vị ghi nhận khoản lỗ ròng lớn nhất ngành thép. Một số đơn vị ghi nhận khoản lỗ lớn năm qua như CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC) lỗ ròng 919 tỷ đồng hay Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel - Mã: TVN) lỗ 433 tỷ đồng, CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco - Mã: Tisco) lỗ ròng 179 tỷ,...

Về tình hình tài chính, quy mô tổng tài sản cuối năm là 10.404 tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là tài sản dở dang dài hạn với 5.808 tỷ đồng. Đây đều là chi phí xây dựng dự án lò cao và lò EAF (bao gồm chi phí mua sắm máy móc thiết bị và xây dựng). Dự án có công suất 1 triệu tấn/năm tại khu công nghiệp Phú Mỹ. 

61% nguồn vốn của Pomina được tài trợ bằng nợ vay với tổng dư nợ cuối kỳ là 6.312 tỷ đồng, bao gồm 846 tỷ vay dài hạn. Pomina chủ yếu vay vốn từ các ngân hàng để bổ sung vốn lưu động và có khoảng 300 tỷ vay từ Đại Quang Minh.

Công ty có khoản vay dài hạn 680 tỷ để đầu tư cho dự án xây dựng lò cao ở khu công nghiệp Phú Mỹ. Năm qua, doanh nghiệp ghi nhận 578 tỷ đồng chi phí lãi vay.

Hoàng Kiều