Nhà đất

[Infographic] Kế hoạch phát triển nhà ở tại Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025

07:16 | 30/07/2021

Chia sẻ

Giai đoạn 2021 - 2025, Ninh Thuận dự kiến tăng tổng diện tích sàn nhà ở thêm khoảng 2,9 triệu m2 sàn, tương đương 30.442 căn.

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Quyết định nói trên nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch, tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến tăng thêm khoảng 2,9 triệu m2 sàn, tương đương 30.442 căn. Trong đó, nhà ở riêng lẻ khoảng 2,2 triệu m2 sàn (tương đương 18.827 căn); nhà ở thương mại khoảng 235.668 m2 sàn (tương đương 1.964 căn); nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự do, người thu nhập thấp khoảng 118.190 m2 sàn (tương tương 2.364 căn),...

[Infographic] Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 tại Ninh Thuận - Ảnh 1.

 

Nội dung: Khải An - Thiết kế: Justin Bùi