Hàng hóa

Xuất khẩu tháng 12 chỉ cần hơn 4 tỷ USD để chạm mục tiêu năm 2021

13:50 | 07/12/2021

Chia sẻ

Lũy kế 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 300 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu tháng 12 cần đạt hơn 4 tỷ USD để chạm mục tiêu 304 tỷ USD năm 2021.
Việt Nam cần ít nhất 13 tỷ USD để chạm mục tiêu xuất khẩu 313 tỷ năm 2021 - Ảnh 1.