Chứng khoán

[Infographic] Gian lận chứng khoán là gì?

20:00 | 27/05/2018

Chia sẻ

Gian lận chứng khoán là hành vi không đúng mực nhằm mục đích phục vụ lợi ích cá nhân, gây hậu quả xấu đến nhiều nhà đầu tư, tác động tiêu cực lên toàn bộ thị trường chứng khoán.

Minh Đăng