|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hòa Phát chỉ đạt 1/3 mục tiêu lợi nhuận 2022, Ban Điều hành không được tiền thưởng

17:14 | 22/02/2023
Chia sẻ
Năm 2022, Hòa Phát đặt mục tiêu lãi sau thuế 25.000 – 30.000 tỷ đồng nhưng thực tế chỉ đạt 8.444 tỷ đồng do có lãi trong quý I và II nhưng thua lỗ trong quý III và IV. Vì vậy, Ban Điều hành của Hòa Phát không được thưởng.

Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long đứng phát biểu tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022. (Ảnh: Đức Quyền).

Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/5/2022 của Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) đã thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế, và trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành tối đa bằng 5% phần lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt mốc kế hoạch 25.000 tỷ.

Thực tế năm vừa qua, Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần 141.409 tỷ đồng và lãi sau thuế 8.444 tỷ, đều không đạt mục tiêu mà đại hội cổ đông đã thông qua là doanh thu 160.000 tỷ và lợi nhuận 25.000 – 30.000 tỷ. Biểu đồ bên dưới cho thấy đây là lần đầu tiên kể từ 2011, Hòa Phát không hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.

2022 là năm đầu tiên kể từ 2011, Hòa Phát không đạt kế hoạch lợi nhuận, thể hiện qua việc cột màu vàng thấp hơn cột màu xanh.

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2023 được công bố mới đây, vì lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2022 chỉ bằng 1/3 kế hoạch nên Hòa Phát không trích quỹ khen thưởng Ban Điều hành. Hội đồng quản trị được phép hưởng thù lao 1% lãi sau thuế, tương đương với hơn 84 tỷ đồng, nhưng thực tế HĐQT của Hòa Phát cũng không nhận khoản thù lao này.

Hòa Phát chỉ dự định trích quỹ khen thưởng phúc lợi 42,2 tỷ đồng, tương ứng với 0,5% lãi sau thuế 2022. Toàn bộ lợi nhuận còn lại là 8.402 tỷ đồng sẽ được dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, không trả cổ tức.

Sang năm 2023, ban lãnh đạo Hòa Phát dự kiến trình đại hội cổ đông phương án doanh thu 150.000 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với thực hiện và giảm 6% so với kế hoạch của năm 2022. Lãi sau thuế phấn đấu đạt 8.000 tỷ đồng, giảm 5% so với thực hiện và giảm 68% so với mục tiêu năm ngoái.

Hội đồng quản trị tiếp tục đề xuất phương án trích lập quỹ thù lao HĐQT tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế tương tự như năm 2022, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của từng thành viên HĐQT.

Quỹ khen thưởng Ban Điều hành của Tập đoàn Hòa Phát và Ban Điều hành các công ty thành viên năm 2023 dự kiến bằng tối đa 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt mốc kế hoạch 8.000 tỷ đồng, ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án cụ thể.

Lịch sử khen thưởng Ban Điều hành

Trong lịch sử, lãnh đạo Hòa Phát đã từng trích quỹ thù lao và khen thưởng dưới mức tối đa được đại hội phê duyệt.

Năm 2021, Hòa Phát lãi sau thuế kỷ lục 34.521 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch 18.000 tỷ đồng đã đặt ra. Nếu trích quỹ khen thưởng theo mức tối đa 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, Ban Điều hành của Hòa Phát sẽ được nhận 826 tỷ đồng.

Trong thực tế, mức trích chỉ là 3% phần lợi nhuận vượt kế hoạch, tương đương với 496 tỷ đồng.

Tương tự, quỹ thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 tối đa là 0,6% lãi sau thuế, tương đương với 207 tỷ đồng; nhưng ban lãnh đạo thực tế chỉ trích theo tỷ lệ 0,5%, tương ứng với số tiền 172 tỷ đồng.

Hay như năm 2022 vừa qua, HĐQT được quyền hưởng thù lao 84 tỷ đồng nhưng đã từ chối toàn bộ.

Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng (bên trái) và Phó Chủ tịch Trần Tuấn Dương tại đại hội cổ đông của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: Song Ngọc).

Năm 2020, Hòa Phát ghi nhận lãi sau thuế 13.506 tỷ đồng, vượt kế hoạch 4.506 tỷ. Tập đoàn đã trích quỹ khen thưởng Ban Điều hành theo tỷ lệ tối đa 5% số lãi vượt chỉ tiêu, tức là 225 tỷ. Quỹ thù lao HĐQT là 81 tỷ.

Tại đại hội thường niên tổ chức vào ngày 22/4/2021, cổ đông đã đặt câu hỏi số tiền thù lao và khen thưởng này có phải là quá nhiều không?

Phó Chủ tịch HĐQT Trần Tuấn Dương (khi đó đang kiêm chức Tổng Giám đốc) đã giải thích rằng số tiền thưởng hàng trăm tỷ nói trên được chia cho rất nhiều người: "Không phải chỉ có ông Dương và 4-5 người nữa chia nhau hơn 200 tỷ đâu. Tôi xin khẳng định chắc chắn không phải như vậy".

"Ban Giám đốc của công ty mẹ, công ty con và các công ty cháu của Hòa Phát gồm gần 200 người. Nếu tính cả trưởng phòng nữa là tổng cộng 400 - 500 người. Mức thưởng hơn 200 tỷ chia cho hơn 400 người thì không phải là số lớn", ông Dương nói hôm 22/4/2021.

Cổ phiếu HPG kết phiên 22/2/2023 ở mức giá 21.200 đồng/cp, tương ứng với vốn hóa 123.273 tỷ đồng.

Đức Quyền

Lãi suất giảm, dòng tiền từ tiết kiệm sẽ chảy dần ra các kênh chứng khoán, BĐS?
Theo chuyên gia của Mirae Asset, dòng tiền luôn tìm kiếm tới các khoản đầu tư có lợi nhuận cao hơn, hấp dẫn hơn. Khi lãi suất giảm, dòng tiền sẽ chuyển dịch từ kênh tiết kiệm sang thị trường chứng khoán, BĐS nhưng có độ trễ nhất định.