Thời sự

Tổng quan về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP

15:18 | 15/11/2020

Chia sẻ

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) có qui mô lớn nhất thế giới giữa ASEAN và 5 nước đối tác, vừa được kí sáng 15/11/2020.
Tổng quan về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP - Ảnh 1.