Thời sự

Tiểu sử tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

10:15 | 08/04/2021

Chia sẻ

Tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn 55 tuổi; PGS, TS Ngữ văn; quê Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tiểu sử tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn - Ảnh 1.

 

Anh Đào - Alex Chu