|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đại hội XIII thông qua mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030

11:05 | 01/02/2021
Chia sẻ
Đại hội XIII thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
a - Ảnh 1.

 

Anh Đào - Alex Chu