Thời sự

Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn

07:01 | 08/04/2021

Chia sẻ

Bộ máy lãnh đạo của Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV sau khi bầu mới Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó chủ tịch, một số chủ nhiệm ủy ban, Tổng thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn - Ảnh 1.

Bộ máy lãnh đạo của Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV sau khi bầu mới Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó chủ tịch, một số chủ nhiệm ủy ban, Tổng thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Thanh Trà